Hoe kan je een kind onterven?

Kind onterven

Kan een kind onterfd worden? Het antwoord hierop is ja. Dit kan via een testament. Een erflater is iemand waarvan geerfd gaat worden bij overlijden. Bent u erflater? Dan kunt u uw kind onterven. Uw kind kan hier niets tegenin brengen. Maar zoals wel vaker is het niet zo eenvoudig.

Uw kind heeft namelijk ondanks onterving nog wel de mogelijkheid om zijn legitieme portie op te eisen.

Kind onterven testament

Legitieme portie en kindsdeel

Zoals aangegeven blijft de legitieme portie na onterving bestaan. Uw onterfde kind is na onterving weliswaar geen erfgenaam meer van u. Het onterfde kind houdt wel recht op zijn legitieme portie.

Het onterfde kind wordt schuldeiser van de erfenis en kan daarom aanspraak doen op een deel van de erfenis of nalatenschap.

Voorbeeld legitieme portie

Misschien lijkt dit ingewikkeld. Daarom hieronder een voorbeeld om uit te leggen wat de legitieme portie is. Het kindsdeel blijft dus bestaan als u denkt aan uw kind onterven. Het voorbeeld:

Stel een erflater heeft twee kinderen en een vrouw. Dan is de rekensom als volgt:

In deze groep zijn drie erfgenamen: de vrouw en twee kinderen. De legitieme portie is wettelijk bepaald en daarom de helft van dit deel voor elk.

Ieder krijgt dus de helft van eenderde deel. Eenzesde dus. Bij een erfenis van honderdduizend euro is de legitieme portie dus iets minder dan 17.000 euro.