Hoe kun je een koopovereenkomst ontbinden?

Koopovereenkomst ontbinden

Misschien ken je het verhaal van Corrie Jasperse wel. Ze moest €500,- aanbetalen voor een bank waar ze nooit op zal zitten. Na aanschaf van de bank ontdekten de dokters dat Corrie zal overlijden aan alvleesklierkanker. Helaas houdt de verkoper voet bij stuk en zal ze moeten betalen. Niet erg menselijk, maar staat de verkoper in zijn recht? In dit artikel leggen wij alles uit over een koopovereenkomst ontbinden.

Geschreven door Elise de Graaf

Burgerlijk Wetboek

Artikel 6:265 BW vertelt heel mooi wanneer er sprake mag zijn van ontbinding. Bij elke tekortkoming tijdens de koop, is de andere partij bevoegd om de koopovereenkomst te ontbinden. De schuldenaar moet in verzuim zijn.

Wanneer kan je een koopovereenkomst ontbinden?

Wanneer een product niet goed is (ondeugdelijk) en de verkoper lost het probleem niet op, dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Het ontbinden van de koopovereenkomst heeft een aantal voorwaarden:

  • Probleem is niet opgelost in de extra gegeven tijd aan verkoper;
  • Verkoper kan niet repareren of vervangen binnen een bepaalde tijd;
  • Terugkomende problemen na diverse reparaties;
  • Product heeft een fout wat de verkoper niet oplost.

Wanneer een product wordt gekocht in de winkel, is er geen sprake van een wettelijke bedenktijd. Verkoper kan ruimte bieden voor ruilen, geld terug of een tegoedbon, maar dat is een gunst. De verkoper is niets verplicht en staat volledig in zijn recht wanneer hij weigert om het product te ruilen of om geld terug te geven.

Bij het kopen van een woning hebben kopers recht op drie dagen bedenktijd.

Koopovereenkomst ontbinden na aanbetaling

Een koopovereenkomst ontbinden kan alleen wanneer een product niet voldoet of de verkoper niet levert en wanneer de verkoper weigert om zijn product in orde te maken of te vervangen of alsnog te leveren.

Als een aanbetaling is gedaan, dan is sprake van een koopovereenkomst. Als de koper zich bedenkt voor de afgesproken levertijd, dan is deze de aanbetaling kwijt. Is een aanbetaling gedaan, maar kan de verkoper niet op tijd leveren, dan is het in sommige gevallen mogelijk om de koopovereenkomst te ontbinden. De koper moet de verkoper dan in ieder geval schriftelijk in gebreke stellen.

Koopovereenkomst ontbinden na levering

Voldoet het product niet aan de voorwaarden? Wil de verkoper het probleem niet verhelpen? Of verhelpt hij het probleem en komt het probleem elke keer weer terug? Dan kan de consument ervoor kiezen om de koopovereenkomst te ontbinden. De consument stuurt dan een brief naar de verkoper dat hij de koop wil ontbinden en waarom hij deze wilt ontbinden.

Ontbinden bij koop van het internet

Als de consument de koop wil ontbinden kan dit via e-mail, brief of telefoon. De koop kan worden ontbonden binnen 14 dagen na aanschaf. Voor het terugsturen van producten krijgt de consument meer tijd.

Mondeling ontbinden van koopovereenkomst

Het mondeling ontbinden van een koopovereenkomst is niet mogelijk. Dit moet altijd schriftelijk. In die brief wordt geschreven dat de verkoper het product niet heeft kunnen repareren en dat de verkoper geen nieuw product wilt geven. Daarom wil de consument de koopovereenkomst ontbinden.

Koopovereenkomst ontbinden bij overlijden

Helaas is de verkoper niet verplicht om geld terug te geven bij een sterfgeval. Verkopers mogen zelfs tot 30% annuleringskosten berekenen. De consument kan zijn geld terugvragen bij de verkoper, maar de verkoper kan dit dus weigeren. Hij staat dan volledig in zijn recht.

Geschillencommissie

De verkoper moet aangesloten zijn bij een commissie wil je als consument hulp hebben. Ook moet consument eerst een brief hebben gestuurd aan de verkoper. Legt de consument de vraag neer bij de Geschillencommissie, dan wordt de situatie bekeken door een deskundige.

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot €25.000, huurzaken, consumentenkoopzaken, arbeidszaken, consumentenkredietzaken en lichte strafzaken. Voor een koopovereenkomst ontbinden kan de consument dus naar de kantonrechter.

Jurisprudentie

Mol/Meijer arrest:

In 1990 werd er een aardappelfabriek opgericht door de broeders Mol. Zij waren enig aandeelhouder van dit bedrijf. Tot maart 1992 werd er vervuild water in het riool geloosd wat natuurlijk niet mocht. In 1992 werd er een aardappelfabriek verkocht aan de heer Meijer. Deze meneer Meijer wist niets van de illegale activiteiten die vooraf speelden. Meneer Meijer kreeg vervolgens torenhoge rekeningen van het Waterschap, waardoor hij achter deze illegale bron kwam. “Het verzwijgen van de onregelmatigheden leidt niet tot vernietiging van de koopovereenkomst en er is evenmin sprake van een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt. Het hof besloot om de koopovereenkomst te ontbinden en veroordeelde de verkopers tot medewerking van retournering van de aandelen.