Hoe kan je een kort geding aanspannen en wat zijn de kosten?

Kort geding aanspannen

Een kort geding aanspannen is de manier om snel een een vonnis te krijgen, maar u weet vast niet wat er allemaal bij een kort geding komt kijken of wat uw mogelijkheden zijn als u wordt aangesproken via een kort geding. Dat hebben wij daarom even op een rijtje gezet, zodat u het op uw gemak kunt doorlezen.

Als u zelf een kort geding wilt aanspannen kunt u dit via "procederen" bij ons aanvragen.

Belangrijk om vooraf te vermelden is het feit dat een advocaat verplicht is als u zelf een kort geding wilt aanspannen.

Inhoudsopgave artikel kort geding

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Het kan hierbij gaan om een kantonzaak bij de kantonrechter of een dergelijke kantonzaak of niet-kantonzaak bij de voorzieningenrechter.

Het betreft een zaak die over het algemeen niet erg ingewikkeld is. Sterker nog, de zaak moet geschikt zijn als kort geding. Het moet dus wel urgent zijn of een acuut belang dienen. De doorlooptijd van de kort geding procedure is daarom ook kort en daarom is de rechter ook redelijk vrij voor wat betreft het aan te leveren bewijs in kort geding.

U kunt op deze manier snel antwoord krijgen op uw vraag om een probleem op te lossen door daarvoor een voorlopige uitspraak in kort geding te krijgen.

Middels een kort geding vraag u de rechter om een voorlopige voorziening. De uitspraak kan snel plaatsvinden. Binnen twee weken of zelfs binnen een dag.

Een kort geding wordt bijvoorbeeld aangespannen om een omgangsregeling, incasso, ontruiming van een woning , ontruiming van bedrijfsruimte bij huurachterstand of een kort geding tegen de staat.

Zelfs bij scheiding is een kort geding procedure mogelijk, zoals gezegd, voornamelijk over de omgangsregeling met kinderen of alimentatie.

Er wordt de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd. Bijvoorbeeld over partneralimentatie, kinderalimentatie of de inboedel.

Hoe kan ik een kort geding aanspannen?

Een kort geding aanspannen kunt u door met een advocaat een voorlopig voorziening aan te vragen en een concept-dagvaarding op te stellen.

Als eiser moet u een advocaat inschakelen bij kort geding. Bent u gedaagde? Dan hoeft u niet per se een advocaat bij kort geding in te schakelen. Uiteraard mag dit wel.

Wat zijn de kosten van een kort geding?

De kosten van een kort geding bestaan naast onderstaande griffierechten uit het tarief van uw advocaat.

Kosten van een kort geding aanspannen bestaan in beginsel uit de griffierechten bij kort geding die u dient te betalen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt of u een natuurlijk persoon bent of niet en of u onvermogend bent of niet.

Als u een laag inkomen heeft betaalt u griffierechten voor onvermogenden. Dit is voor 2015 vastgesteld op €78,-.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt of het bijvoorbeeld conservatoir beslag betreft of betrekking hebben op een vordering.

Betreft een kort geding een conservatoir beslag dan zijn de griffierechten voor natuurlijke personen €285,- en voor niet-natuurlijke personen €613,-.*

Kosten kort geding verhalen op tegenpartij

Bij een kort geding betaalt u griffierechten. U betaalt griffierechten, maar de tegenpartij ook.

Over het algemeen geldt dat de verliezende partij voor de kosten opdraait.

Dit is wel zo eerlijk. Zo kan iedereen opkomen voor zijn rechten zonder onnodig kosten te maken. Maar " klaagt" ook niet iedereen elkaar aan om anderen op kosten te jagen.

Het kan voorkomen dat wordt beslist dat de kosten over beide partijen worden gedeeld. Dit hoeft niet per se een gelijke verdeling te zijn.

Kort geding procedure

Dagvaarding

U kunt gedaagd worden voor een kort geding per dagvaarding. Dit geldt zowel voor een kort geding bij de kantonrecht als bij de voorzieningenrechter. Daarnaast is het bij beide soorten kort geding mogelijk om vrijwillig te komen.

Uitspraak

De uitspraak bij een kort geding is een voorlopige uitspraak. Dit houdt in dat partijen hun zaak goed moeten onderbouwen zodat de rechter vrijwel direct uitspraak kan doen. Wel moet worden aangegeven dat de uitspraak geen gezag van gewijsde kent. Kent een vonnis wel gezag van gewijsde, dan heeft het vonnis bindende kracht. Betreft het een kort geding bij de voorzieningenrechter? Bijvoorbeeld over conservatoir beslag, dan is ook een deurwaarderskortgeding mogelijk.

Hoger beroep

Hoger beroep tegen de uitsprak in kort geding kan worden ingesteld. Dit dient echter een stuk sneller te gebeuren dan bij een reguliere procedure. De termijn voor beroep is bij een kort geding 4 weken.

Bodemprocedure na kort geding

Na het kort geding kunt u alsnog een bodemprocedure starten. In de praktijk gebeurt dit echter zelden. Feit is wel, dat de bodemprocedure over het algemene een definitieve beslissing is. De beslissing door de rechter in een kort geding kan bij uitspraak in de bodemprocedure veranderen. De rechter wordt dus niet beperkt door de uitspraak die in kort geding is gedaan.

Wanneer kan ik een kort geding aanspannen?

Een kort geding aanspannen kunt u in onderstaande gevallen. Althans, dit zijn de meest voorkomende gevallen waarin een kort geding wordt aangespannen.

De hoogte van een schadevergoeding kunt u niet in een kort geding laten vaststellen. Wel kan een voorschot op schadevergoeding worden vastgesteld, zodat u later via de bodemprocedure de hoogte van de schadevergoeding kunt laten bepalen en toekennen.

Hieronder staat een korte opsomming van kort geding zaken die vaak plaatsvinden en waarin onze advocaten gespecialiseerd zijn:

Arbeidsrecht

Kort geding ontslag op staande voet

Kort geding loonvordering

Familierecht

Kort geding bij scheiding

Kort geding omgangsregeling

Kort geding vervangende toestemming vakantie

Kort geding jeugdzorg

Woning

Kort geding medewerking verkoop woning

Kort geding vervangende toestemming verkoop woning

Kort geding levering woning

Geldvordering

Incasso kort geding

Kort geding conservatoir beslag

Kort geding dwangsom

Kort geding executieverkoop

Kort geding opheffing beslag

Belastingdienst

Bestuursrecht

Kort geding ontruiming woning

Krakers kort geding

Kort geding aanspannen tegen gemeente

Kort geding tegen de staat

Mediarecht

Kort geding tv uitzending of televisie programma

Letselschade

Bij onze klantenservice staan enkel juristen u te woord. Zo weet u dat u geholpen wordt door specialisten.

En wilt u liever een advocaat kiezen in eigen stad? Bekijk dan hieronder al onze advocaten in de grote steden in Nederland en in de omgeving van de grote steden:

Kort geding advocaat Amsterdam

Kort geding advocaat Rotterdam

Kort geding advocaat Den Haag

Kort geding advocaat Utrecht

Kort geding advocaat Eindhoven 

 

Bron: Rechtspraak.nl