Hoe kun je krakers ontruimen via kort geding?

Krakers ontruimen

Krakers ontruimen omdat ze uw pand of woning hebben gekraakt? Dit gaat via een ontruimingsvordering. Jurisprudentie heeft bepaald dat er wel voorwaarden zijn verbonden aan toewijzing hiervan.

Onze advocaten met specialisatie vastgoed hebben veel ervaring met dergelijke ontruimingszaken en om u ook kort uit te leggen hoe krakers via kort geding uit uw woning of pand gezet kunnen worden leggen we u graag dit artikel voor.

We behandelen in dit artikel de volgende onderwerpen:

  • Krakers! Wat nu?!
  • Krakers wetgeving
  • Krakers rechten
  • Krakers wetgeving en jurisprudentie
  • Krakers kort geding
  • Krakers ontruimen

Wat kan je doen tegen krakers?

Krakers hebben uw huis, woning of pand gekraakt. U heeft dus krakers! Wat kan je dan doen?

Het is dan zaak om de wetgeving goed te volgen zodat u weet wat de rechten van krakers zijn. Als u samen met onze advocaten de wet volgt, dan kunnen zij snel de krakers uit uw pand krijgen via kort geding.

Overigens is het ook mogelijk om aangifte te doen, maar dan blijft u afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Zij moeten dan actie ondernemen. Doen zij dit niet, dan worden de krakers waarschijnlijk niet uit uw huis of woning gezet.

Daarom is het zaak om een van onze advocaten met kennis van alle jurisprudentie en wetgeving in te schakelen als u krakers in uw woning of bedrijfspand heeft.

Krakers wetgeving

Kraken is al sinds 2010 verboden door toen ingevoerde wetgeving. Dit komt voornamelijk door het eigendomsrecht dat iemand heeft over zijn of haar bezittingen. Wetgeving verbiedt kraken dus. Dit is in de wet verankerd in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht.

Wat zijn de rechten van krakers?

U kunt een kraakpand niet zomaar ontruimen. Krakers hebben rechten. Althans, uw ontruimingsvordering kan worden afgewezen als u niet goed onderbouwd waarom uw woning of pand ontruimd moet worden of als de reden tot ontruiming simpelweg krakers verwijderen is.

U moet bijvoorbeeld aantonen dat het verwijderen van krakers niet voor leegstand zorgt van het betreffende pand. Bespreek de mogelijkheden met onze advocaten en volg de wet als u krakers verwijderen wilt in Nederland.

U kunt de krakers mededelen dat zij het pand moeten verlaten. Geef ze hierbij een redelijke termijn om te vertrekken. Overigens is het verstandig om al direct een advocaat gespecialiseerd in krakers ontruimen in de arm te nemen. Maakt u fouten tijdens de procedure? Dan kost het u alleen maar meer tijd en geld om de krakers te ontruimen.

Als u aangifte doet tegen krakers, dan zal het Openbaar Ministerie de krakers een redelijke termijn geven om te vertrekken.

Krakers kort geding

Als krakers het vervolgens niet eens zijn met de aangekondigde ontruiming, kunnen zij ook een kort geding aanspannen. Krakers kunnen laten toetsen of de ontruiming terecht is en er voldoende reden toe is.

Krakers ontruimen

Geldige reden tot krakers ontruimen is over het algemeen als u een verbouwing wilt plannen of een andere bestemming wilt geven aan uw woning of panden. Uit jurisprudentie komt naar voren dat een kort geding tot ontruiming van krakers in dergelijke gevallen vaak wordt toegewezen.