Kwekersrecht

Kwekersrecht aanvragen

Kwekersrecht aanvragen? Heeft u een nieuw ras aardappelen, tulpen of bloembollen gekweekt en wilt u een aanvraag indienen om kwekersrecht te verkrijgen?

Dan moet u aan belangrijke voorwaarden voldoen. Het wetboek geeft in artikel 49 van de Zaaizaad en plantgoedwet duidelijkheid. Daarover hieronder bij de eisen aan kwekersrecht meer.

In dit artikel gaan we in op:

 • Vereisten kwekersrecht volgens de wet
 • Duur kwekersrecht
 • Rechten en plichten als houder
 • Inbreuk kwekersrecht
 • Kosten kwekersrecht

Het kwekersrecht heeft veel overeenkomsten met het octrooirecht en octrooi aanvragen.

Alle rassen van gewassen die tot het plantenrijk behoren zijn vatbaar voor kwekersrecht. Wel moet de aanvraag en het nieuwe ras aan vereisten voldoen.

Eisen voor aanspraak op kwekersrecht

Het ras moet allereerst nieuw zijn. Daarnaast moet het nieuwe ras te onderscheiden zijn van andere reeds bestaande rassen en moet het homogeen en bestendig zijn.

Het ras is nieuw als het op moment dat u de aanvraag voor kwekersrecht indient nog geen geoogst of geteeld materiaal verkocht is en deze nog niet langer dan een jaar bekend zijn op de markt.

Buiten Nederland geldt een periode van vier jaar. Bij bomen of wijnstokken is het vereiste van nieuwheid een termijn van zes jaar.

Het maakt hierbij niet uit of u als kweker reeds enkele “proefmonsters” aan anderen heeft verstrekt.

Een ras is homogeen als het, behoudens natuurlijke variatie, voldoende identiek is aan elkaar.

Een ras is bestendig als het zijn unieke eigenschappen behoudt, ook na vermeerderen van het ras.

Duur van kwekersrecht

Kwekersrecht duurt 25 jaar. Dit kan in sommige gevallen langer zijn. Het is langer voor gewassen die door de minister zijn aangewezen.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kwekersrecht op een aardappel of wijnstok. Dan is het kwekersrecht 30 jaar.

Wat kan ik met kwekersrecht?

De rechten en plichten van de houder van kwekersrecht zijn vastgelegd in artikel 57 van de Zaaizaad- en plantgoedwet uit 2005.

Als houder heeft u het uitsluitend recht teeltmateriaal:

 • van het ras voort te brengen
 • van het ras te vermeerderen
 • te behandelen te bevordering van vermeerdering
 • in de handel te brengen
 • in te voeren
 • voor bovenstaande doeleinden in voorraad te hebben

Inbreuk kwekersrecht

Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat de houder van het kwekersrecht toestemming mag geven aan anderen om zich niet aan bovenstaande beperkingen te houden.

Daarnaast gelden de beperkingen niet als het niet bedrijfsmatig is, om wetenschappelijk onderzoek gaat of als de handeling nodig zijn om andere rassen te kweken.

Kosten kwekersrecht

Elke aanvraag verschilt. Maar onze advocaten zijn altijd helder over de kosten. Zo kunnen zij per uur werken. De kosten per uur varieren tussen de 100 en 250 euro. Uiteraard kunt u ook een vast bedrag afspreken.