LBIO en alimentatie

LBIO en alimentatie

Een echtscheiding kan veel zorgen met zich meebrengen en vragen bij u oproepen. Moet u uw huis verkopen met een restschuld? Wat wordt de regeling voor de omgang met de kinderen? En hoe wordt een en ander financieel geregeld?

Wie heeft er onderhoudsplicht ofwel alimentatieplicht? En wat als u niet kunt betalen of als uw ex-partner geen alimentatie meer betalen wil?

Dit artikel over LBIO en alimentatie geeft u een goede inkijk in wat u kunt doen als er problemen ontstaan rondom alimentatie betalen.

Alimentatie in 2016

In Nederland hebben echtgenoten en geregistreerde partners onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Na de scheiding houdt deze onderhoudsplicht niet per definitie op. De alimentatieverplichting ontstaat. Hierbij kennen we het onderscheid tussen partneralimentatie, kinderalimentatie en internationale alimentatie. Het kan voorkomen dat een alimentatieplichtige niet kan of wil betalen. Hiervoor bestaat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO int partneralimentatie en kinderalimentatie. Ook heeft het LBIO taken omtrent de ouderbijdrage jeugdzorg.

Presentation compensatoire

Het is mogelijk om in plaats van alimentatie een compensatie af te spreken welke het enorme verschil in inkomen dat door de scheiding voor een van de partners ontstaat kan compenseren. Er mag een verschil in inkomen blijven bestaan, dit hoeft niet volledig te worden weggewerkt. Toch wordt er vaker voor een partneralimentatie gekozen, omdat er rekening mee moet worden gehouden dat deze mogelijkheid fiscaal gezien erg nadelig is voor de ontvangende partij.

Partneralimentatie en kinderalimentatie

Als een der partijen niet in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien nadat u uit elkaar gaat, dan zal een partneralimentatie worden vastgesteld. Met uw ex-partner blijft u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Dit is de kinderalimentatie.

Alimentatieberekening

De alimentatie kan door partijen worden bepaald, maar kan ook door de rechter worden vastgesteld. Het kan echter voorkomen dat een der partijen failliet gaat of om andere redenen niet voldoende geld meer heeft om aan zijn alimentatie verplichting te voldoen. Uiteraard is het ook mogelijk dat uw ex-partner betaling weigert. Als dit voorkomt is het aan te raden om contact op te nemen met een advocaat. 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat uw ex-partner wel wil betalen, maar dit niet (meer) kan. Mocht uw ex-partner failliet gaan of in een schuldsaneringstraject terecht komen, dan zal deze niet aan zijn alimentatieverplichtingen kunnen voldoen. Dit kan ook opgaan als uw ex-partner werkloos raakt. De rechter zal dan een nihil stelling van de alimentatieverplichting vaststellen als hiertoe door uw ex-partner een verzoekschrift is ingediend. Deze nihil stelling alimentatie kent wel strenge vereisten en het verzoek ertoe wordt dus niet altijd toegewezen. In geval sprake is van het uitlokken van een eigen faillissement of verwijtbaar ontslag zal het verzoek tot nihil stelling worden afgewezen, zo blijkt uit recente rechtspraak.

Indexering alimentatie

Alimentatie komt, zoals gezegd, voort uit de verplichting om elkaar te onderhouden. Zo kan de ex-partner bijvoorbeeld in het levensonderhoud blijven voorzien en kunnen de kinderen verzorgd opgroeien. Het levensonderhoud wordt over het algemeen elk jaar duurder en daarom zal de overheid elk jaar vaststellen met welk cijfer wordt geïndexeerd.  De indexering geldt zowel voor de partner- als de kinderalimentatie.
Stijgt uw salaris niet, ook dan moet u indexeren. Mocht u vergeten om de indexering toe te passen, dan ontstaat een achterstand. En die verjaart pas na vijf jaar. Mocht u er binnen die termijn op worden aangesproken, dan moet u dit alsnog betalen.

Alimentatie innen

Mocht u geen alimentatie ontvangen van uw ex-partner, dan kunt u ervoor kiezen om de alimentatie te laten innen door het LBIO. Voordat u het LBIO inschakelt moet u wel enkele zaken overwegen.
Het verslechtert immers de band met uw ex-partner aanzienlijk. Uw ex-partner zal namelijk worden geconfronteerd met de alimentatie en daar bovenop een verhoging die wordt gerekend om het geld te innen. Mocht u geen andere optie zien, dan kunt u via LegalSpot de juiste advocaat vinden die past bij uw budget en die u kan adviseren of het verstandig is om het LBIO in te schakelen. Ook uw advocaat zal u er op wijzen dat het LBIO u alleen kan helpen indien:
•    De betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
•    De bijdrage door de rechter is vastgesteld;
•    Er minimaal één maand achterstand is (dit kan ook voorkomen als u niet het hele bedrag ontvangt);
•    De achterstand van uw ex-partner niet ouder is dan 6 maanden;
•    Uw ex-partner bekend is gemaakt met het juiste (bank)rekeningnummer waarop de alimentatie moet worden overgemaakt