Legaat en testament

Legaat en testament

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin een vorderingsrecht wordt toegekend. In dit artikel leggen we u zoveel mogelijk uit over legaten en testamenten. In ons artikel over kind onterven, erfenis aanvaarden en erfenis verwerpen leest u meer uitleg over die specifieke onderwerpen.

Legaat ontvangen en nalatenschap

Uiteraard heeft u vragen als u een legaat ontvangen heeft of als u iemand wilt laten erven via een legaat.

Wat is een legaat? Hoeveel belasting moet ik betalen over een legaat? Hoe kan ik een legaat of codicil nalaten? Dit zijn vragen die regelmatig aan onze adviseurs gespecialiseerd in legaten, erfrecht, belasting en financiele zaken worden gesteld.

Daarom gaan we in dit artikel kort in op het legaat en erven.

Betekenis legaat

Artikel 117 boek 4 van het Burgerlijk Wetboek zegt over de betekenis van een legaat letterlijk het volgende:

lid 1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.

lid 2. Een legaat komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.

lid 3. Is de prestatie deelbaar, dan zijn de belaste erfgenamen ieder voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, verbonden, tenzij de erflater anders heeft beschikt.

Echt eenvoudig is een legaat en erven nooit. Daarom proberen we in dit artikel over legaten, ofwel uiterste wilsbeschikking, kort uit te leggen wat het voor u betekent als u een legaat ontvangt en dus legataris wordt of als u iemand wilt laten erven via legaat.

Wat is een legataris?

Bent u legataris? Dan betekent dit dat een erflater u een vorderingsrecht heeft toegekend op de erfgenamen of erfenis. Het kan zo zijn dat u als legataris bij legaat bijvoorbeeld een horloge wordt toegekend.

Een legaat kan bestaan uit goederen, maar het kan uiteraard ook een geldbedrag zijn. Dit is dan wel een vast geldbedrag en niet een percentage van wat overblijft na aftrek van eventuele schulden.

Legaten en testament

Een legaat wordt vaak gebruikt om de legataris bijvoorbeeld een specifiek sieraad of horloge te doen toekomen na overlijden. Zo kan een moeder bij legaat sieraden toekennen aan haar dorchter, maar ook aan een vriendin.

Uiteraard mag de legataris dit ook weigeren. Net als wanneer zij erfgenaam zou zijn geweest.

Hoe zit het met legaat en belasting?

Erft u geld of een goed via legaat of uiterste wilsbeschikking? Ook dan eist de belastingdienst dat u hiervan aangifte doet. U moet dus belasting betalen als u iets ontvangt via een legaat, de uiterste wilsbeschikking.

Erfbelasting heette vroeger successierecht en de schenkbelasting werd schenkingsrecht genoemd.

Artikel 1 van de Successiewet geeft duidelijk aan waarover belasting wordt geheven. Lid 1 bepaalt dit voor de erfbelasting en lid 2 bepaalt het voor de schenkbelasting.

Erfbelasting wordt geheven over:

  1. de waarde van
  2. al wat krachtens erfrecht wordt verkregen
  3. door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde

Schenkbelasting wordt geheven over:

  1. de waarde van
  2. al wat krachtens schenking wordt verkregen
  3. van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde

Eerder spraken we over dubbele belastingheffing. Dit komt ook voor als u een erfenis ontvangt uit het buitenland. 

Gelukkig bestaat er vrijstelling voor de belasting die u betalen moet als u middels legaat of codicil een goed of geld erft.

Erft u via legaat van uw partner? Dan is de belastingvrijstelling over het legaat € 633.014,=. Voor kinderen is de vrijstelling voor de belasting over een ontvangen legaat al meteen een stuk minder met € 20.047,=.

Bent u geen familie en ontvangt u een legaat? Dan is er zelfs maar een vrijstelling van € 2.111,=*.

 

 

* bron: belastingdienst