Waarom zou je een legal scan laten uitvoeren?

Legal scan

Een legal scan is de manier om jouw bedrijf te beschermen. Niet alleen voor problemen van buitenaf, maar ook binnen de organisatie zelf. Met een legal scan kunnen we jouw bedrijf snel juridisch doorlichten. In dit artikel lees je hoe. Ook kun je zelf direct starten met onze legal scans.

Wat is een legal scan?

Elk bedrijf heeft veel juridische zaken om rekening mee te houden. Belangrijk onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de medewerkers, maar ook het intellectueel eigendom. Daarom verdelen wij de legal scan in drie hoofdzaken, te weten:

  1. arbeidsrecht
  2. intellectueel eigendom
  3. bedrijfsrecht
  4. incasso

Wat zijn de kosten van een legal scan?

De kosten van een legal scan zijn € 500,-. We leggen graag uit wat je krijgt voor dit tarief.

Een legal scan kostte vroeger veel geld. Meerdere advocaten bezochten jouw bedrijf, voerden lange gesprekken om uren te kunnen schrijven. Fijn voor hen, niet voor degene die de uiteindelijke factuur moet betalen. Dat kan anders. Daarom start de juridische scan bij ons online om de kosten drastisch te verlagen.

Op onze website beantwoord je enkele vragen van onze legalbot. In ongeveer drie minuten heb je alle wezenlijke vragen beantwoord die de succes factor vormen van de juridische scan. Aan de hand van die vragen krijgen wij een beeld van jouw organisatie en kunnen we precies targeten waar verbetering nodig is.

Waarom moet je een legal scan laten uitvoeren?

Zo kunnen we ons goed voorstellen dat je jaren geleden maatwerk arbeidsovereenkomsten hebt gekocht, maar dat deze sinds de WWZ niet meer voldoen.

Of dat je er niet bij stil had gestaan dat jouw bedrijf naast de handelsnaam meer intellectueel eigendom zou gaan bezitten, zoals een patent of octrooi.

Dan is het verstandig als je dat goed beschermt, bijvoorbeeld door het intellectueel eigendom dat je bezit ook te beschermen via de arbeidsovereenkomsten van werknemers. Een legal scan biedt dan uitkomst om te onderzoeken wat anders en beter kan of moet.

Standaard contracten en voorwaarden

Standaard contracten zijn enorm in opmars en dat is een goede ontwikkeling in onze ogen. Contracten hoeven niet meer honderden tot duizenden euro’s te kosten. Advocaten en juristen zijn met het opstellen van een contract nu eenmaal niet uren bezig.

Maatwerk van een standaard contract is de toekomst aan het worden als het gaat om juridische bescherming. Zo kun je met een contract generator aan de hand van informatie over jouw bedrijf, bedrijfsnaam en bedrijfstak eenvoudig een overeenkomst laten opstellen. Deze basis kan voldoen, maar vaak is het voor volledige bescherming aan te raden om er nog even een jurist naar te laten kijken.

Zo heb je maatwerk. Een juridische scan zal standaard contracten er dan ook vaak uithalen als risicovol.

Wat zijn de voordelen een juridische scan?

Volledige juridische bescherming en zekerheid als je zaken doet zijn de sleutelwoorden. Groot voordeel van een legal scan is de zekerheid dat je niet onverwacht wordt aangesproken door een medewerker, concurrent of een derde die meent dat je je onrechtmatig gedraagt.

Daarnaast zorg je voor volledige bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten en voorkom je inbreuk op handelsnamen, auteursrecht, merkenrecht en patenten. En mocht inbreuk onverhoopt toch plaatsvinden, dan heb je dankzij de legal scan alles op orde en juridisch gezien de juiste stokken om mee te slaan in de rechtszaal.

Tot slot wordt debiteurenrisico beperkt. Als blijkt dat je op zich jouw administratie goed op orde hebt - maar niet gebruik maakt van een waterdicht incassosysteem - dan kunnen hier oplossingen voor worden aangedragen zodat je kunt voorkomen dat vorderingen onbetaald blijven en daardoor wellicht onbetaald blijven. Omdat een afnemer failliet is gegaan, gestopt is met zijn bedrijf of de vordering betwist.


Kortom, redenen genoeg om een legal scan uit te voeren. Start hem nu zelf online, dan doen wij daarna de rest.