Medische fouten en schadevergoeding medische fout

Medische fout en schadevergoeding

Medische fouten worden jaarlijks vaak gemaakt in Nederland. Over het algemeen is niet iedere medische fout nieuws. Tot het u zelf overkomt of uw naaste. Dan is een medische misser erg vervelend en begrijpen wij dat u de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen wilt bespreken.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen na een medische fout of misser en om te kijken of een schadevergoeding tot de mogelijkheden behoort kunt u contact met ons opnemen. In dit artikel behandelen we:

 • Medische fouten voorbeelden
 • Medische fout bewijzen
 • Onrechtmatige daad medische fout
 • Medische fout aansprakelijkheid
 • Medische fout advocaat
 • Medische misser schadevergoeding

Er is een aantal medische fouten in Nederland die vaak worden begaan. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Medische fouten voorbeelden

 • Medische fout verloskundige
 • Medische fout bij bevalling
 • Medische fout gynaecoloog
 • Medische fout huisarts
 • Medische fout operatie
 • Medische fout door arts
 • Medische fout amputatie
 • Medische fouten plastische chirurgie
 • Medische fout psychiatrie

Medische fout bewijzen

Een medische fout bewijzen is vaak lastig. Althans, u kunt waarschijnlijk wel aantonen dat u letsel heeft, maar wie zegt dat dit komt door een medische fout of misser? En als u een klacht heeft over een arts of iemand in de gezondheidszorg? Dan is de medische fout waarover u klaagt nog niet meteen een onrechtmatige daad van de arts waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien.

Een van onze advocaten letselschade helpt graag om samen met u te bekijken hoe kan worden bewezen dat het letsel dat u nu heeft, het gevolg is van een medische misser en of er sprake is van een onrechtmatige daad door de beroepsbeoefenaar.

We bespreken uw zaak en proberen zo goed mogelijk in beeld te krijgen welk letsel u heeft. Vervolgens zullen bewijzen worden vergaard om aan te kunnen tonen dat uw letsel ook inderdaad het gevolg is van een medische misser.

Medische fout overlijden

Elk jaar overlijden veel mensen door een medische fout. Overlijden als gevolg van een medische fout heeft veel gevolgen. Niet alleen emotioneel, ook financieel is het zwaar als iemand in het gezin overlijdt als het gevolg van een medische misser die bijvoorbeeld moest zorgen voor brood op de plank.

Bij overlijden door een medische misser moet worden gekeken wat aan schadevergoeding kan worden geëist.

Onrechtmatige daad medische fout

Valt een medische fout onder artikel 6:162 BW? Oftewel, is een medische fout een onrechtmatige daad? Dat zal moeten worden aangetoond als u uiteindelijk schadevergoeding wilt eisen.

Want u kunt wel een klacht indienen tegen uw arts, huisarts, verloskundige of andere medische zorgverleners die vallen onder de Wet BIG. Dit betekent nog niet dat uw klacht gegrond wordt verklaard of dat er sprake is van een onrechtmatige daad door uw arts waardoor deze mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld en u schadevergoeding kunt eisen.

Medische fout aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wegens een medische fout is pas mogelijk als sprake is van een onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is in de wet vastgelegd in artikel 162 van boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Hieruit blijft dat voor een onrechtmatige daad sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming. Is aan de vereisten van artikel 6:162 BW niet voldaan? Dan is geen sprake van een onrechtmatige daad en kan geen aansprakelijkheid voor de medische fout volgen.

Medische misser schadevergoeding

Is geen sprake van een onrechtmatige daad of kan niet bewezen worden dat uw schade het gevolg is van een medische misser? Dan zal u geen schadevergoeding krijgen of kunnen eisen.

Is wel sprake van een onrechtmatige daad en kunnen we aantonen dat de letselschade die u nu heeft het gevolg is van een medische misser? Dan kan schadevergoeding worden geëist.

Dit geldt ook voor een overlijden door een medische fout.