Mogen advocaten reclame maken?

Hoe mogen advocaten reclame maken?

Ja, natuurlijk mogen advocaten reclame maken. Maar hoe dan? Dat is een leuke vraag om te beantwoorden. Zeker sinds de Orde van Advocaten zich in de discussie mengt.

Want een advocaat mag adverteren op tv en oude media zoals kranten en tijdschriften. Maar hoe zit dat online? Het gebruik van Google Adwors is toch toegestaan? Ja, natuurlijk is dat toegestaan.

LegalSpot is officieel goedgekeurd door de Nederlandse Orde van Advocaten en advocaten maken daarom maar wat graag gebruik van onze website.

Daarnaast staan wij in het cover artikel van het Advocatenblad nadat een interview met ons is afgenomen, omdat wij behoren bij de grootste online bemiddelaars. En je hoort natuurlijk niet voor niets bij de grootste.

En daarom leggen wij u graag uit waarom we vinden dat we voldoen aan de gestelde eisen van de Orde.

Dekenberaad

De Orde van Advocaten heeft in het dekenberaad van 5 november 2015 uitvoerig stilgestaan bij de gedragsregel 2 lid 2 en hoe dit zich verhoudt tot LegalSpot.

De Orde van Advocaten geeft aan dat zij wil voorkomen dat de vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep als advocaat in het geding komt door middel van vergoedingen of provisies die advocaten betalen voor opdrachten. In het verlengde van opdrachten noemt de Orde leads en leadvergoedingen. LegalSpot kan zich in deze stelling goed vinden en daarom leggen wij hieronder graag uit waarom LegalSpot van mening is dat zij voldoet aan de gedragsregels van de Orde van Advocaten.

En wilt u na het lezen van dit artikel graag ook reclame maken voor uzelf als advocaat of uw advocatenkantoor? Dan kunt u zich hier aanmelden, net als vele van uw collega's.

Nieuwsbrief dekens april 2016

De dekens hebben inzake de toepassing van gedragsregel 2 lid 2 met elkaar kaders afgesproken op basis waarvan individuele advocaten die deelnemen aan zogeheten “koppelwebsites” worden beoordeeld. Dit heeft vooralsnog geleid tot de volgende rubricering:
 
1.     geen vergoeding
2.     vaste periodieke vergoeding (redelijk advertentietarief)
3.     prijs-per-klik (geen lead)
4.     vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (non-exclusief)
5.     vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (exclusief)
6.     vergoeding per aangenomen zaak
7.     vergoeding is percentage van het honorarium
 
De dekens hebben vastgesteld dat de categorieën 1 tot en met 3 in beginsel niet in strijd zijn met het provisieverbod. De categorieën 4 tot en met 7 verdragen zich niet met gedragsregel 2 lid 2.

Gedragsregel 2 lid 2

Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten”. Zo luidt gedragsregel 2 lid 2. Uitleg van de deken geeft drie punten waaraan een website moet voldoen en hoe een advocaat legaal kan adverteren op de website van LegalSpot.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Advocaat mag geen beloning of provisie toekennen per lead of opdracht
  2. Adverteren is toegestaan mits een redelijk advertentietarief wordt gerekend
  3. Vrijheid en onafhankelijkheid advocaten mag niet in gevaar komen

Europese gedragsregels advocaten

Europese gedragsregels voor advocaten zouden worden geschonden. Dan is het vreemd dat het in Engeland bijvoorbeeld wel is toegestaan om vergoedingen te betalen. Dat dit kan zit hem in het feit dat landen gerust een uitzondering mogen invoeren op het provisieverbod of betalen voor opdrachten door een advocaat.

Provisieverbod advocaten

Het is advocaten niet toegestaan om een beloning of provisie toe te kennen voor opdrachten. Er zou een provisieverbod gelden. Echter, het is advocaten vanzelfsprekend wel toegestaan om te adverteren als dat met inachtneming gaat van een redelijk advertentietarief en de vrijheid en onafhankelijkheid van advocaten niet in het gedrang komt, zo stelt de Orde van Advocaten bij haar uitleg over gedragsregel 2 lid 2.

Om uit te leggen dat LegalSpot binnen de gedragsregels van de Orde werkt, leggen wij aan de hand van bovenstaande voorwaarden en gedragsregel 2 lid 2 uit waarom LegalSpot geen provisie of beloning per opdracht vraagt en vrijheid en onafhankelijkheid van advocaten via LegalSpot nooit in gevaar zullen komen.

Hoe kunnen advocaten reclame maken en adverteren?

Advocaten gebruiken LegalSpot om te adverteren. Zij zijn bereid om daar een redelijk advertentietarief voor te betalen. Maar wat is een redelijk advertentietarief en hoe kan een advocaat online adverteren zonder de gedragsregels van de Orde van Advocaten te overschrijden?

Online mogelijkheden adverteren advocaten

Adverteren kan online op meerdere manieren. Online adverteren kan bijvoorbeeld op basis van Cost per Click, Cost per Mille en Cost per Action. Dit houdt het volgende in:

  • Cost per Click = Adverteerder betaalt per click op advertentie
  • Cost per Mille = Adverteerder betaalt per duizend vertoningen advertentie
  • Cost per Action = Adverteerder betaalt per voltooide actie (bijvoorbeeld invullen contactformulier)

De eerste manier van online adverteren en de laatste manier van online adverteren zijn het meest gebruikelijk. Adwords van Google werkt ook op die bases. Advocaten adverteren op Google en rekenen daarbij af per klik naar hun website in de hoop dat er zich een cliënt meldt. Tevens is Cost per Action mogelijk bij Google. Hierbij kan worden gedacht aan het direct bellen van adviseurs via adwords campagnes. Overigens kan het bij Cost per Action ook gaan om het invullen en versturen van een contactformulier.

Deze beide opties kosten tussen de vijf en tien euro per klik of actie en vallen binnen de gedragsregels van de Orde van Advocaten en dan met name gedragsregel 2 lid 2.

Aan de hand van het feit dat dergelijke vergoedingen toegestaan zijn volgens de Orde van Advocaten en als redelijk advertentietarief worden beschouwd is LegalSpot begonnen met het aanbieden van een platform met advertentieruimte voor advocaten op haar website.

Wat is een redelijk advertentietarief voor advocaten?

Uiteraard moet het advertentietarief dat LegalSpot vraagt redelijk zijn. Maar wanneer is een advertentietarief redelijk?

Voor beantwoording van die vraag moet worden gekeken naar reeds geaccepteerde kanalen via welke advocaten reclame maken zoals Google en Bing. 

Voorop staat dat adverteren en reclame maken advocaten voldoende exposure moet geven voor een redelijke prijs. Tevens moeten advocaten de mogelijkheid hebben om op een aantrekkelijke manier reclame te maken, zoals dat al ruim dertig jaar mag, en lijkt het niet toegestaan dat advocaten onnodig lang vast zitten aan een partij zonder dat zij tussentijds kunnen opzeggen als adverteren niet succesvol blijkt. Tot slot is het belangrijk dat advocaten zelf het advertentietarief redelijk vinden. Ook dit is bij Legalspot het geval. 

Adverteren als advocaat middels een redelijk advertentietarief

Het gros van de advocaten maakt gebruik van Google adwords campagnes en advocaten betalen hiervoor een vergoeding per klik of per actie. Dit tarief is, zoals vermeld, tussen de vijf en tien euro. Doel van deze campagnes is het in contact komen met mogelijke nieuwe cliënten en vergroten van naamsbekendheid. Het is een vorm van adverteren. Net zoals een profiel op LegalSpot een manier van adverteren is de naamsbekendheid te vergroten en om in contact te komen met een breder publiek. Het tarief van adwords wordt als redelijk beschouwd terwijl de conversie lager is dan bij LegalSpot.

Adverteren bij adwords resulteert gemiddeld een keer per tien acties of kliks in een contact moment, ingevuld contactformulier op de website van de advocaat, een afspraak of telefoongesprek. Dit is overigens vaak lager. Adverteren kost dan ook tussen de 50 en 100 euro per succesvolle Cost per Action of Cost per Click. 

LegalSpot biedt advocaten alle ruimte om op hun eigen manier reclame te maken en te adverteren binnen het platform van LegalSpot en rekent dit af via het Cost per Click model.

Dit houdt in dat een adviseur een advertentietarief betaalt op basis van de prestatie van LegalSpot. Bij LegalSpot betaalt een adviseur 1 euro voor elke unieke bezoeker op de profielpagina van de advocaat. Met de conversie van LegalSpot betekent dit dat een succesvolle campagne ongeveer 25 euro kost.

Dat het advertentietarief van LegalSpot redelijk is blijkt uit het feit dat het lager ligt dan Bing en Google Adwords tarieven, welke door advocaten en de Orde van Advocaten redelijk worden bevonden en door de Orde van Advocaten wordt geaccepteerd als manier voor advocaten om te marketing in te zetten en reclame te maken.

LegalSpot biedt de advocaat zelfs meer mogelijkheden om te adverteren en meer belangrijke informatie voor bezoekers van onze website. 

Vrijheid en onafhankelijkheid advocaten

De vrijheid en onafhankelijkheid komt nimmer in gevaar omdat LegalSpot geen bedrag ontvangt dat afhankelijk is van de declaratie aan de cliënt. Daarnaast kent de advocaat geen provisie of beloning toe voor het aanbrengen van een opdracht of lead.

Om dit te waarborgen werkt LegalSpot volledig onafhankelijk, waarbij cliënten zelf een advocaat kiezen. LegalSpot beveelt bezoekers van de website geen advocaten aan en het is voor advocaten niet mogelijk om meer te betalen in de hoop meer exposure te krijgen. Tot slot wordt hierbij afgerekend volgens bestaande en geaccepteerde modellen als Google Adwords en Bing met in achtneming van een redelijk advertentietarief.

Mogen advocaten adverteren via LegalSpot?

Om die redenen kunnen wij gerust stellen dat LegalSpot voldoet aan de voorwaarden van de Orde van Advocaten op gebied van adverteren en gedragsregel 2 lid 2. LegalSpot laat zich niet betalen per lead of opdracht, maar biedt advocaten de mogelijkheid om te adverteren en vraagt daar enkel een vergoeding voor in de vorm van een redelijk advertentietarief, zoals de Orde vereist, zonder dat de vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar komt.