Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten

Naburige rechten gaan bijvoorbeeld over muziek, kunstenaar of omroeporganisaties. Denk hierbij aan zangers en zangeressen, acteurs, filmproducenten of een musicus.

Om u volledig te kunnen adviseren en ondersteunen als u een naburig recht heeft en iemand daar zonder toestemming gebruik van maakt of het verkoopt leggen we naburige rechten uit in dit artikel.

Zo kunt u vervolgens met onze advocaten of juristen bespreken wat uw mogelijkheden zijn als inbreuk op uw naburige rechten wordt gepleegd of als u uw rechten wilt overdragen. Goed juridisch advies is dan uiterst belangrijk.

Lees in dit artikel meer over:

  • Naburige rechten voor muziek of als kunstenaar
  • Duur van naburige rechten
  • SENA
  • Naburige rechten overdragen

Het verschil tussen auteursrecht en naburig recht zijn de vereisten die worden gesteld aan auteursrecht en aan naburig recht. Originaliteit is geen vereiste bij naburige rechten.

De Wet Naburige Rechten maakt eigenlijk onderscheid in vier soorten naburige rechten.

Artikel 1 Wet Naburige Rechten geeft de definitie en betekenis van wat onder naburig recht valt.

Zo bestaan:

  1. Uitvoerend kunstenaar
  2. Producent van fonogrammen
  3. Omroeporganisaties
  4. Producent van films

Naburige rechten kunstenaar

Onder de noemer uitvoerende kunstenaar vallen volgens de Wet op de Naburige Rechten de toneelspeler, zangers, musici, dansers en iedereen die een werk van letterkunde, wetenschap of kunst uitvoert.

Hierbij kunt u dus ook denken aan circusartiest of poppenkast.

Naburige rechten muziek

Onder naburige rechten van muziek kunt u denken aan opnames van geluiden van een uitvoering.

Duur naburige rechten

Fonogrammen, makkelijker gezegd geluidsopnamen, kennen een beschermingsduur van 70 jaar.

Overige naburige rechten worden vijftig jaar beschermd. Deze bescherming begint vanaf 1 januari van het jaar nadat het naburige recht is ontstaan. Ontstaat naburig recht van rechtswege doordat u in 2015 iets maakt, dan gaan de 50 of 70 jaar in vanaf 1 januari 2016.

Naburige rechten en SENA

SENA is de Stichting die opkomt voor naburig recht. De stichting heet dan ook Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten.

SENA betaalt vergoedingen aan platenmaatschappijen en filmproducenten voor het ten gehore brengen of tonden van muziek of film.

Overdragen naburige rechten

Als u uw naburige rechten wilt overdragen, dan is het belangrijk om dit schriftelijk in een overeenkomst vast te leggen. Onze juristen of advocaten kunnen u hier goedkoop, snel en goed bij helpen.