Wat is natrekking?

Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging waarbij twee zaken zijn. Een van beide zaken kan als hoofdzaak worden aangemerkt.

De andere zaak geldt als bestanddeel. Natrekking kan niet bestaan als er geen hoofdzaak en "bijzaak" kan worden aangewezen.

De eigenaar van de hoofdzaak krijgt de eigendom over de nagetrokken zaken.

In dit artikel bespreken we:

  • Eigendomsverkrijging door natrekking
  • Natrekking van onroerende zaken
  • Voorbeeld van natrekking
  • Natrekking en eigendomsvoorbehoud

Natrekking onroerende zaken

Bij onroerende zaken is de grond altijd de hoofdzaak. Natrekking door de grond van de gebouwen kan voorkomen worden door een recht van opstal (5:101 BW) te vestigen.

Artikel 5:14 BW geeft aan dat natrekking van roerende zaken in de hoofdregel bepaalt dat een bestanddeel dat een geheel vormt met een hoofdzaak, eigendom is van de eigenaar van die hoofdzaak. Hierbij is de hoofdzaak de zaak met een grotere waarde dan daarmee verbonden zaken of de zaak die volgens de verkeersopvattingen als hoofdzaak moet worden beschouwd.

Een auto trekt dus een motor na, ook als die motor veel duurder is.

Eigendomsverkrijging door natrekking

Meer bijzonder is het voorbeeld met eigendomsvoorbehoud en de eigendomsverkrijging. De eigendomsverkrijging door natrekking kan ver gaan.

Voorbeeld

Een fabrikant A van medische apparatuur levert machines aan een fabriek van B en installeert deze.

A heeft een eigendomsvoorbehoud bedongen. B gaat failliet.

A vordert vervolgens afgifte van de machines. B weigert in samenspraak met zijn curator afgifte van de machines.

Zij stellen dat de machines door natrekking onzelfstandig onderdeel van de fabriek van B zijn geworden en dat het eigendomsvoorbehoud verloren is gegaan.

B wordt in het gelijk gesteld. De machines moeten als een zaak worden gezien samen met de fabriek.

De fabriek is niet voltooid zonder de machines. Deze uitspraak werd gedaan door de Hoge Raad in het arrest Depex-Curatoren Bergel.

Natrekking en eigendomsvoorbehoud

Heeft u vragen over natrekking en zoekt u wellicht een advocaat of jurist met specialisatie natrekking of bouw? Kijk dan rechts van dit artikel en kies zelf u advocaat of jurist.

U kunt ook op advocaat goederenrecht of jurist goederenrecht klikken. Gaat het puur om natrekking en vastgoed? Kies dan voor onze advocaten met specialisatie bouw en vastgoed.

Wilt u met ons bespreken welke adviseur u kan helpen? Kom dan met ons in contact via onderstaande knop.