Hoe kan je een octrooi aanvragen en wat zijn de kosten?

Octrooi aanvragen

Een octrooi aanvragen? Lees in dit artikel over de kosten van een octrooi aanvraag en hoe deze zijn opgebouwd uit de kosten van de octrooigemachtigde en advocaat of jurist enerzijds en de kosten die het octrooicentrum rekent anderzijds.

Wanneer kan ik octrooi aanvragen?

U kunt een octrooi aanvragen als u een uitvinding heeft gedaan. Dat is eigenlijk het eerste vereiste.

Zonder uitvinding is een octrooi aanvragen onmogelijk. Maar uw uitvinding moet daarnaast ook nog aan eisen voldoen.

Zo moet uw uitvinding een nieuwheid zijn.

Dit spreekt eigenlijk voor zich, maar is toch uiteindelijk een van de grootste oorzaken van juridische procedures bij octrooien.

Naast nieuwheid moet de uitvinding inventief en industrieel toepasbaar zijn.

Vereisten voor het aanvragen van een octrooi zijn dus:

  • nieuwheid
  • inventief
  • industrieel toepasbaar

Kosten en tarieven octrooi aanvragen

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland geeft op haar website aan dat de kosten die het octrooicentrum rekent als volgt zijn opgebouwd:

  • € 120,= voor het indienen van de aanvraag
  • € 100,= onderzoekskosten naar de stand van de techniek (nationaal)
  • € 794,= onderzoekskosten naar de stand van de techniek (internationaal)

De kosten van een octrooigemachtigde zijn vergelijkbaar met advocaatkosten.

Octrooi aanvragen in Nederland en Europa

Een octrooi aanvragen in Nederland of Europa gaat via een octrooigemachtigde. Advocaten waarmee wij werken zijn octrooigemachtigde of werken nauw samen met octrooigemachtigden en daarom kunt u met onze advocaten bespreken hoe een octrooiaanvraag voor u in zijn werk zal gaan.

U vindt onze advocaten octrooirecht door het hele land en voornamelijk in de grote steden. Zo hebben wij een octrooi advocaat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en