Kan het omgangsrecht voor grootouders geweigerd worden?

Omgangsrecht grootouders

Het omgangsrecht voor grootouders was dit jaar belangrijk nieuws. Want is er een omgangsrecht voor grootouders met hun kleinkind of kleinkinderen? Nou nee, wettelijk gezien is dat er niet en de Minister heeft in januari 2016 ook nog eens benadrukt dat hij niet van plan is om een wetsvoorstel over omgangsrecht voor grootouders in te dienen zodat dit in de toekomst wel in de wet wordt verankerd. Maar wat is het omgangsrecht en wat kan je doen als je het wilt weigeren of als het jou wordt geweigerd?

Hoe kan je het omgangsrecht voor grootouders weigeren?

Als ouders heb je gezamenlijk gezag. Dus als jij en jouw ex-partner het niet eens zijn over een mogelijke omgangsregeling, dan zal deze er niet komen. Tenzij de rechter anders oordeelt. Je kan een omgangsregeling met ouders of schoonouders dus gewoon weigeren.

Vaak is dit voornamelijk emotioneel van aard. Je zal een reden hebben waarom je kwaad bent en het kan ook zijn dat je jouw ex-schoonouders de omgang met jouw kinderen niet gunt.

Maar misschien is het wel niet veilig om je kinderen bij de grootouders achter te laten of waren de grootouders er nooit voor jouw kinderen en hebben ze zich er zelden om bekommerd.

In dat laatste geval wijst jurisprudentie uit dat de rechter een omgangsregeling voor grootouders eigenlijk altijd zal weigeren.

Wat kan je doen als het omgangsrecht wordt geweigerd?

Grootouders krijgen steeds vaker te maken met een omgangsregeling die wordt geweigerd en daarom is dus ook ter sprake gekomen om omgangsrecht wettelijk vast te leggen.

Na een scheiding is de kans dat een omgangsregeling wordt geweigerd het grootst. Weigert de ex-schoonzoon of ex-schoondochter omgang met de kleinkinderen? Dan is dat heel vervelend, maar je kan er soms iets aan doen. Als overleg niet werkt, kan je naar de rechter stappen.

Jurisprudentie is bij de omgangsregeling voor grootouders vooralsnog het uitgangspunt omdat het niet in de wet is vastgelegd. Deze jurisprudentie leert dat rechters heel nauw kijken naar de belangen van het kind. Die belangen staan voorop. Dat snap je waarschijnlijk, maar toch wil je aantonen dat je een dusdanig nauwe band hebt met het kleinkind die een omgangsregeling moet rechtvaardigen.

Als je in het verleden weinig aandacht hebt geschonken aan de kleinkinderen en je er niet was voor de kleinkinderen toen zij opgroeiden, maak je als grootouder geen kans om een omgangsregeling af te dwingen via de rechter.

Ook als de ouders in een heftige scheiding of vechtscheiding zijn verwikkeld kan de rechter oordelen dat een omgangsregeling met de grootouders niet verstandig is. Dit is anders als je als grootouder juist een plek van rust kan bieden voor het kleinkind én wel al een nauwe band had voor de scheiding.

Wat je moet weten over de omgangsregeling voor grootouders

De omgangsregeling kan grootouders worden geweigerd. Maar als je het hier niet mee eens bent kan dit worden voorgelegd aan de rechter. Hierbij zal de rechter altijd oordelen in het belang van het kind. Als de grootouders er in het verleden niet zijn geweest voor het kind, dan heeft de stap naar de rechter geen zin om een omgangsregeling af te dwingen.