Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen

Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het kind en daarom is het nakomen van de omgangsregeling zoals deze in het convenant is opgenomen belangrijk en kan niet nakomen zelf leiden tot een dwangsom. Een omgangsregeling is onderling overeengekomen of vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. De regeling moet dus worden nagekomen en kan worden afgedwongen. Wijzigen kan alleen door de rechter worden gedaan of als je het onderling eens bent over een wijziging.

Is niet nakomen omgangsregeling strafbaar?

In sommige gevallen doet een van de ouders aangifte bij de politie bij niet nakomen. Deze aangifte heeft weinig zin, omdat de politie zal aangeven dat het niet gaat om een strafzaak, maar een civiele zaak. Dit betekent dat de Officier van Justitie geen onderzoek zal instellen. Maar dit is niet juist.

Als een omgangsregeling niet wordt nagekomen, dan is dat strafbaar. Dit komt door artikel 279 Wetboek van Strafrecht en de onttrekking aan de ouderlijke macht. Dit artikel is van toepassing op de situatie waarbij de ex-partner weigert de kinderen mee te geven of dit onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld door niet thuis te zijn op de momenten waarop je als ouder hebt afgesproken om de kinderen op te halen.

Kan je een dwangsom laten opleggen?

Als je ex de afspraken van de omgangsregeling niet nakomt, dan moet je daar tegen optreden. Het opleggen van een dwangsom bij het niet nakomen van de omgangsregeling is mogelijk. Deze boete of dwangsom dus, kan via een kort geding worden opgelegd. Als de vader of moeder de omgangsregeling niet nakomt kunt je via een kort geding een dwangsom op laten leggen.

Heeft een kort geding zin?

Je kunt dus niet echt nakoming vorderen, maar wel een zwaar middel inzetten om nakomen af te dwingen. Per keer dat de omgangsregeling niet wordt nagekomen moet de dwangsom worden betaald. Stel dat deze op 150 euro per dag wordt gesteld en de moeder of vader geeft drie dagen de kinderen niet mee of komt ze niet ophalen, dan wordt 450 euro opgelegd.

Dit bedrag kan overigens niet worden verrekend met de alimentatie die moet worden betaald.

Wat zijn de gevolgen van niet nakomen?

Als de vader of moeder de omgangsregeling niet nakomen dan is dit eigenlijk altijd nadelig voor het kind of de kinderen. Niet nakomen van de omgangsregeling moet dan ook eigenlijk altijd worden vermeden. Een dergelijke regeling werkt namelijk eigenlijk alleen als beide partijen er achter staan en er aan mee willen werken.

Gevolgen van niet nakomen zijn dat je via een kort geding nakoming kunt afdwingen. Dit kan door een dwangsom op te laten leggen. Ook kun je aangifte doen bij de politie. De politie zal waarschijnlijk aangeven dat ze niets voor je kunnen betekenen. Dat is echter niet waar. Ze zullen na aangifte geen boete kunnen opleggen. Zoveel is waar, maar ze kunnen wel kijken of ze kunnen optreden op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht en de onttrekking aan de ouderlijke macht. De Officier van Justitie kan dan uiteindelijk verder onderzoek gelasten.

Wat kun je doen bij niet nakomen omgangsregeling?

Als vader en moeder is het belangrijk dat je er samen uit probeert te komen. Dit is de basis van de omgangsregeling zoals je die samen bent overeengekomen, hebt laten vastleggen in het convenant en door de rechter in de beschikking hebt laten opnemen.

Helaas lukt het maar al te vaak niet om er samen uit te komen. Aangifte doen bij de politie is dan een mogelijkheid, maar krijgt van ons niet de voorkeur. Je hebt het dan zelf niet meer in handen.

Beter is om de situatie voor te leggen aan de rechter. Dit kan op twee manieren. Je kunt samen naar de rechter stappen om een wijziging in de omgangsregeling aan te vragen, maar als je je ex moet dwingen om de regeling na te komen kun je ook kijken of het mogelijk is om een dwangsom op te leggen via een kort geding procedure.