Wat kan je doen als een omgevingsvergunning is geweigerd?

Omgevingsvergunning geweigerd

Is uw omgevingsvergunning geweigerd? Dan is het fijn om te weten dat wij daar vaak wat aan kunnen doen. Onze juristen gespecialiseerd in omgevingsvergunningen en omgevingsrecht kunnen samen met u voordelig kijken of bezwaar indienen kans van slagen heeft.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is globaal gezegd nodig als u iets wilt bouwen of slopen. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en uw plannen om te bouwen of slopen invloed hebben op monumenten of de regels omtrent ruimtelijke ordening. Hebben uw bouw- of sloopwerkzaamheden mogelijk invloed op het milieu? Dan moet u waarschijnlijk een melding activiteitenbesluit indienen.

Hierbij kunt u denken aan asbest verwijderen of brandveilig gebruik. In het schema hieronder ziet u overzichtelijk wanneer een omgevingsvergunning nodig is.

 

* Bron tabel: Omgevingsloket

Bezwaar indienen als omgevingsvergunning geweigerd is

Als uw vergunningsaanvraag is geweigerd, kunt u hiertegen bezwaar indienen. Dit komt echter wel vrij nauw. Als het gaat om de termijn om bezwaar in te dienen tegen de weigering van uw omgevingsvergunning, maar ook met betrekking tot de toetsingscriteria.

Termijn bezwaar omgevingsvergunning

Binnen zes weken nadat u bericht heeft ontvangen dat uw vergunningsaanvraag is geweigerd moet u bezwaar indienen. Doet u dit niet binnen die termijn, dan kunt u geen bezwaar meer indienen.

Te late reactie gemeente op bezwaar

Reageert de gemeente niet binnen 8 weken op uw bezwaar? Dan wordt uw vergunning toegekend. We moeten hierbij vermelden dat reageren op uw bezwaar ook in kan houden dat een nieuwe beslistermijn wordt vastgesteld. Het hoeft dus niet per se een afwijzing of toewijzing van uw vergunning te zijn.

Onze juristen helpen u goedkoop bij het indienen van het bezwaar tegen de weigering van uw omgevingsvergunning. Onze juristen hebben veel ervaring op dit gebied en omdat bij ons alles online start werken wij veel goedkoper dan andere juridisch adviesbureaus.

Bezwaar gegrond verklaard

Onze juristen begeleiden u graag bij het gehele traject en realiseren hierbij dagelijks dat de omgevingsvergunning toch wordt toegekend omdat het bezwaar gegrond is verklaard. Samen met een jurist is de kans dat uw vergunning toch wordt toegekend stukken groter. Zij kennen de wet, onderzoeken de regels met betrekking tot ruimtelijke ordening en de lokale verordeningen. Ook helpen onze juristen u bij het aanpassen van uw vergunningsaanvraag of het indienen van een bezwaar tegen weigering zodat u uw vergunning toch krijgt.

Is de vergunning met behulp van onze juristen omgevingsrecht toegekend? Dan moet u er nog wel rekening mee houden dat anderen ook bezwaar kunnen maken tegen het besluit om uw vergunning toe te kennen. Zij hebben hiervoor ook 6 weken.