Hoe kan je een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte ontbinden?

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is mogelijk. Ontbinden van arbeidsovereenkomsten tijdens ziekte kan ook sinds de WWZ gewoon nog.

Eigenlijk kunnen zowel werkgever als werknemer op ieder moment een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Dit verzoek tot ontbinding moet worden ingediend bij de kantonrechter. Dit doet u met een verzoekschrift via de verzoekschriftprocedure.

In dit artikel leggen we u uit wanneer, hoe en waarom ontbinding van arbeidsovereenkomsten tijdens ziekte mogelijk is en hoe dit sinds de Wet Werk en Zekerheid is geregeld. De meest gehoorde reactie van mensen is namelijk dat opzeggen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdens ziekte verboden is.

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is echter iets anders dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte.

Wij leggen u graag onderstaande onderwerpen uit, zodat u weloverwogen kunt beslissen of het nodig is om een van onze advocaten of juristen in te schakelen.

  • Verschil tussen opzeggen en ontbinden arbeidsovereenkomst
  • Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte advocaat

Verschil tussen opzeggen en ontbinden arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst begint altijd met een verzoek aan de kantonrechter. Opzeggen van de arbeidsovereenkomst kan gebeuren na toestemming van het UWV of de werknemer.

Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

De procedure voor ontbinding van arbeidsovereenkomst tijdens ziekte start net als regulieren ontbindingen van arbeidsovereenkomsten met het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding bij de kantonrechter. Hierbij kan een jurist of advocaat arbeidsrecht helpen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, dan kan de rechter dit enkel doen als voldaan is aan enkele voorwaarden en er geen opzegverboden gelden zoals in dit wetsartikel.

Een van die opzegverboden is ziekte van de werknemer. Als een werknemer ziek is kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. Maar opzeggen is iets anders dan ontbinden.

Middels een verzoek tot ontbinding mogen werkgever en werknemer immers altijd opzeggen. Artikel 7:671b lid 2 BW geeft aan dat ook bij ontbinding via de kantonrechter rekening moet worden gehouden met de opzegverboden van artikel 7:670 BW.

Als we vervolgens kijken naar dit artikel, dan lezen we inderdaad dat een opzegverbod geldt voor de werkgever als de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte.

Dit opzegverbod lijkt dus ook geldig voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Echter, er is een tweetal uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte die ook gelden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte.

Een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte kan slagen als de ongeschiktheid:

  • Ten minste twee jaar heeft geduurd, of
  • Een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 7:671a BW is ontvangen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of door de ontslagcommissie

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte advocaat

Een advocaat of jurist kan u als werkgever of als werknemer bijstaan.