Kan ontslag op staande voet na gebruik van alcohol?

Ontslag op staande voet alcohol

Is alcohol op het werk een reden voor ontslag op staande voet? En waarom wel of waarom niet?

We moeten hiervoor kijken naar opzegging van het arbeidscontract wegens dringende reden. Is alcohol of alcoholgebruik een dringende reden en dus een mogelijkheid om de werknemer ontslag op staande voet aan te zeggen?

Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik

Alcoholgebruik is geen reden tot ontslag op staande voet. Niet in privé tijd, niet tijdens of voor het werk. Het kan echter wel reden zijn om over te gaan tot ontslag op staande voet.

Alcohol tijdens werktijd en te veel alcohol voor werktijd kunnen echter wel reden zijn voor ontslag op staande voet, hoewel het in het verleden ook meer dan eens met succes is aangevochten door betrokken werknemers.

Alcohol tijdens werktijd hoeft ook geen reden te zijn tot ontslag. Denk bijvoorbeeld al aan zakelijke lunches en een glaasje wijn dat veel mensen daarbij nuttigen. Ook in dit geval geldt echter dat het wel reden tot ontslag op staande voet kan zijn.

Als een werknemer alcohol nuttigt tijdens kantooruren wanneer dit middels het beleid van de werkgever nadrukkelijk is verboden, dan kan alcoholgebruik tijdens werktijd reden zijn voor ontslag op staande voet.

Wat u kunt doen als werkgever bij alcoholgebruik werknemers?

Als werkgever is het allereerst uiterst belangrijk om duidelijke huisregels op te stellen over het gebruik van alcohol. Hierin moet u duidelijk maken dat het werknemers verboden is om te drinken op de werkvloer of tijdens werkuren. Ook moet u aangeven dat alcoholgebruik (de avond) voor werktijd invloed kan hebben op het werk en arbeidscontract.

In het verleden is het voorgekomen dat een werkgever dacht dat een dergelijke bepaling was opgenomen in de huisregels. Dat de huisregels niet voldoende sluitend waren opgesteld, bleek na uitspraak van de rechter toen een werknemer zijn ontslag aanvocht.

Wilt u uw huisregels laten nakijken, nieuwe huisregels laten opstellen of wilt u hulp bij ontslag op staande voet van een van uw medewerkers?

Wat u kunt doen als werknemer bij ontslag op staande voet en alcohol?

Is u ontslag op staande voet aangezegd door uw werkgever omdat u alcohol had gebruikt? Dan is de kans groot dat dit succesvol is aan te vechten. Vaak is het beleid omtrent alcohol onduidelijk of niet sluitend. Of wellicht is het ontslag op staande voet op onjuiste aangezegd.