Hoe kan je een statutair directeur ontslaan?

Ontslag statutair directeur

Statutair directeur ontslaan? Hier leest u alles wat u moet doen of kunt verwachten als u denkt aan ontslag van uw statutair bestuurder of als u als statutair directeur ontslagen wordt. Vaak is de algemeen bestuurder of CEO de statutair bestuurder, maar dit is zeker niet altijd het geval.

Wie kan een statutair directeur ontslaan?

Over het algemeen geldt dat een statutair directeur ontslagen kan worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij benoemen de statutair directeur en zijn daarom ook bevoegd deze te ontslaan.

Er zijn sinds de wijzigingen van het arbeidsrecht in 2015 via de Wet Werk en Zekerheid wel enige wijzigingen, maar het blijft een feit dat de statutair bestuurder veel minder ontslagbescherming kent dan een reguliere werknemer.

Ontslag statutair directeur AVA (Algemene Vergadering Aandeelhouders)

Als bedrijf uw statutair directeur ontslaan? Dan kan dit eigenlijk simpelweg door een besluit van de Algemene Vergadering Aandeelhouders, de AVA. Er is geen toestemming van het UWV nodig, de ontslagbescherming is dus zeer beperkt.

Maar er zijn wel voorwaarden aan een dergelijk ontslag waar sommige bedrijven of aandeelhouders niet bij stilstaan en daardoor in de problemen komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de aandeelhouder(s) in de AVA besluiten om de statutair bestuurder te ontslaan, terwijl deze bestuurder niet of niet tijdig is opgeroepen voor de Algemene Vergadering Aandeelhouders.

Wilt u voorkomen dat u fouten maakt die u uiteindelijk veel geld kunnen kosten bij ontslag van uw statutair bestuurder of bent u statutair bestuurder en wordt u ontslagen? Onze juristen en advocaten helpen u graag voordelig om te kijken hoe u dit ontslag moet regelen.

Ontslag statutair directeur buiten vergadering

Ontslag van de statutair directeur buiten vergadering is nietig. Dit blijkt uit jurisprudentie over ontslag statutair directeur. Dit is ook in 2015 zo na invoering van de WWZ. De AVA kan de statutair bestuurder niet ontslaan zonder dat deze heeft kunnen adviseren en is opgeroepen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dus als u uw statutair bestuurder wilt ontslaan, dan moet u goed opletten dat uw statutair bestuurder correct wordt opgeroepen voor de AVA en dat u niet buiten de vergadering officieel besluit om de statutair bestuurder te ontslaan.

Jurisprudentie ontslag statutair directeur

De jurisprudentie over het ontslag van de statutair bestuurder buiten vergadering vindt u op rechtspraak.nl. Dit artikel is ook gebruikt voor het opstellen van bovenstaande paragraaf.

De jurisprudentie heeft benadrukt dat de AVA een bestuurder niet zomaar kan ontslaan en dat de statutair directeur altijd een adviserende rol in de AVA heeft. Ook al gaat het om het eigen ontslag.

Kennelijk onredelijk ontslag statutair bestuurder

Kennelijk onredelijk ontslag van een statutair bestuurder is mogelijk. Heeft de AVA de directeur ontslagen, maar is dit kennelijk onredelijk omdat de Algemene Vergadering eigenlijk geen duidelijke reden voor het ontslag heeft kunnen geven, dan kan de bestuurder hier wat aan doen. Hij kan een schadevergoeding eisen of herstel van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding statutair

Een ontslag van de statutair bestuurder is niet kennelijk onredelijk als geen ontslagvergoeding wordt betaald, maar een schadevergoeding kan zeker worden toegekend als een bestuurder kennelijk onredelijk ontslagen wordt, zoals hierboven beschreven.

Hoe kan een statutair bestuurder ontslagen worden?

Antwoord op de vraag hoe een statutair bestuurder ontslagen kan worden is gegeven in dit artikel. Samenvattend kan worden gesteld dat een statutair directeur ontslagen kan worden door de AVA, de Algemene Vergadering Aandeelhouders.

De bestuurder moet echter wel tijdig worden opgeroepen voor deze vergadering. Als dit niet gebeurt en de directeur is verhinderd ten tijde van de vergadering, dan kan deze niet adviseren tijdens de AVA.

Gevolg hiervan is, dat de statutair bestuurder kan eisen dat de besluiten nietig zijn. Jurisprudentie heeft uitgewezen dat dergelijke besluiten vernietigd kunnen worden. Dit houdt vervolgens weer in dat ook het besluit tot ontslag van de statutair bestuurder vernietigd kan worden.