Wat moet in ontslagbrief van een werknemer staan?

Ontslagbrief werknemer

Ontslagbrief werknemer? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden of omdat je een ontslagbevestiging wilt sturen aan je werknemer? Dan moet je een ontslagbrief schrijven. Maar wat komt er nou eigenlijk bij kijken en wat moet er in een ontslagbrief staan? Lees alles over hoe je een goede ontslagbrief schrijft, wanneer je ontslag kan nemen en waar je op moet letten tijdens het schrijven van een ontslagbrief.

Geschreven door Elise de Graaf

Waar moet een ontslagbrief van een werknemer aan voldoen?

Er is een aantal voorwaarden waar een ontslagbrief van een werknemer aan moet voldoen. Voldoet een ontslagbrief niet aan deze voorwaarden, dan kan de ontslagbrief nietig worden verklaard. Normaliter is het netjes om eerst mondeling ontslag te nemen voordat je een brief indient bij personeelszaken of bij de werkgever. Wanneer je een goede band hebt met je werkgever, is dat zeker een aanrader.

Wat moet verplicht in een ontslagbrief staan:

  • Je volledige naam; voorletters en achternaam;
  • Jouw volledige adresgegevens;
  • Het bedrijf waar je ontslag neemt;
  • Je moet benoemen dat je de arbeidsovereenkomst opzegt;
  • Vertrekdatum;
  • Ondertekening; naam, plaats en handtekening.

Houd altijd rekening met een eventuele opzegtermijn. Van de opzegtermijn kan niet worden afgeweken. De opzegtermijn is te vinden in de arbeidsovereenkomst of de cao. Ook wordt aangeraden om van de ontslagbrief een kopie te bewaren en een eventueel verzendbewijs.

Hoe zit het met ontslag nemen in de proefperiode?

Zit je in de proefperiode en wil je ontslag nemen? Eén ding scheelt, je hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn. Wanneer je als werknemer in de proefperiode zit, kunnen zowel werkgever als werknemer tussentijds opzeggen. Hoe moet je dan ontslag nemen wanneer je in de proefperiode verblijft? Dit mag je gewoon mondeling doen. Er geldt geen opzegtermijn, er is geen ontslagvergunning nodig (geldt voor werkgever) en de arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden opgezegd.

Hoe zit het met pensioen na het ontslag?

Als je niet werkt, bouw je ook geen pensioen op. Het pensioen dat je al op hebt gebouwd, blijft natuurlijk bestaan wanneer je niet werkt. Vind je na ontslag geen nieuwe baan? Dan krijg je een WW-uitkering. Over de WW-uitkering bouw je geen pensioen op. Pensioen krijg je alleen wanneer je werkt. Meer informatie over pensioen kan je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met opgebouwde vakantiedagen?

Heb je nog wat vakantiedagen over? Dan kan je verzoeken in je ontslagbrief om deze op te nemen. Wilt de werkgever dat niet? Dan moet hij deze vakantiedagen uitbetalen. Helaas gaat er veel belasting vanaf wanneer de werkgever deze uitbetaalt aan de werknemer.

Is het schrijven van een ontslagbrief verplicht?

Wanneer je als werknemer niet meer in de proefperiode verblijft, dan is het schrijven van een ontslagbrief verplicht. Het schrijven van een ontslagbrief als werknemer moet voldoen aan de voorwaarden die eerder besproken zijn in dit artikel. Wanneer je in de proefperiode verblijft, mag de arbeidsovereenkomst mondeling worden opgezegd.

Hoe zit het met de opzegtermijn?

Zowel werkgever als werknemer moeten rekening houden met de opzegtermijn. De opzegtermijn is wettelijk vastgesteld en is te vinden in de arbeidsovereenkomst of in de cao die voor het bedrijf van toepassing is.

Wanneer heb je geen opzegtermijn?

Een opzegtermijn is vrijwel altijd van toepassing, behalve wanneer je als werknemer in de proefperiode verblijft. In de proefperiode geldt geen opzegtermijn en kunnen zowel werkgever als werknemer tussentijds opzeggen.

Wat te doen bij een conflict?

Na een conflict kan er sprake zijn van ontslag op staande voet. Je kan als werknemer ook ontslag op staande voet nemen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de werkgever je bedreigt of wanneer hij weigert om salaris uit te betalen. Er moet dus wel écht een dringende reden zijn om ontslag op staande voet te kunnen nemen. 

Wat moet er staan in een ontslagbrief?

Het is belangrijk om een goede ontslagbrief te schrijven. Wanneer hij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden, wordt de brief afgekeurd (nietig). Hieronder leg ik uit wat er in een ontslagbrief moet staan:

Stap 1: adressering

Begin een zakelijke brief altijd met je eigen aanhef. Aanhef houdt in: je eigen naam (voorletters en achternaam), adres, postcode en plaatsnaam. Daarna schrijf je de datum van wanneer je de brief schrijft en de plaatsnaam. Vervolgens schrijf je de naam van het bedrijf, voor wie de brief bestemd is, adres en postbus, postcode en plaatsnaam.

Stap 2: betreft

Betreft houdt in waar de brief over gaat. Bijvoorbeeld: betreft: ontslagbrief. Eigenlijk is het een onderwerp van een brief. Houdt de betreft regel altijd zo kort mogelijk, rond de twee woorden maximaal.

Stap 3: aanhef

Richt de ontslagbrief aan de juiste persoon. Weet je niet aan wie je hem moet richten? Schrijf dan: Geachte heer of mevrouw,.

Stap 4: inleiding

In de inleiding geef je duidelijk aan dat je de arbeidsovereenkomst op wilt zeggen. Je geeft ook aan per wanneer je op wilt zeggen, houd wel rekening met de opzegtermijn die vermeld staat in je arbeidsovereenkomst.

Stap 5: de midden alinea

In de midden alinea kan je aangeven waarom je ontslag wilt nemen. Dit is echter niet verplicht. In de midden alinea bespreek je zaken zoals overige vakantiedagen en vakantiegeld. Je kan ook aangeven dat je de vakantiedagen die nog over zijn, wilt opnemen voor de ontslagdatum.

Stap 6: slot

Het slot dient als de afsluiting van de brief. Je wilt natuurlijk goed uit elkaar gaan en niet met ruzie uit elkaar. Je kan bijvoorbeeld de werkgever of collega’s nog eens tegenkomen in het privé. Sluit de brief daarom mooi en persoonlijk af. Geef bijvoorbeeld aan dat je altijd met plezier hebt gewerkt. In het slot kan je ook vragen naar een eventueel getuigschrift.

Stap 7: afsluiting

Sluit je brief af met hoogachtend of met vriendelijke groet. Daarna je naam met een eventuele handtekening tussen hoogachtend en je naam in.