Opgepakt! En dan?

Wat kan je doen als je bent opgepakt door de politie?

Volgens het Wetboek van Strafrecht kan een straf in de gevangenis levenslang of tijdelijk zijn. Als u verdacht wordt van mishandeling, u een onrechtmatige daad heeft begaan omdat u bijvoorbeeld een wietplantage had en daarmee de opiumwet heeft overtreden of als u zich heeft bezig gehouden met witwassen, dan kunt u daarvoor gestraft worden. Uiteraard kunt u ook voor kleinere vergrijpen worden opgepakt. Winkeldiefstal bijvoorbeeld.

Het kan ook zijn dat u bent opgepakt na een avond stappen of omdat u in een vechtpartij verzeild bent geraakt en nu, misschien wel onterecht, wordt beschuldigd van mishandeling.

Wordt u betrapt op het begaan van een misdrijf of overtreding, dan zal een politie ambtenaar hiervan een proces verbaal opstellen. Een proces verbaal krijgt u dus niet enkel na het begaan van een verkeersovertreding. Een proces verbaal is niet de boete, maar de feitelijke omschrijving van hetgeen is gebeurd. Een voorbeeld van een bekende gevangenis is de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, beter bekend als de Bijlmerbajes. 

Voorwaardelijke straf 

Als u wordt gestraft, dan kan het zijn dat u een voorwaardelijke straf krijgt. Dit is een stok achter de deur om te voorkomen dat u nogmaals de fout in gaat. Ook kan een gedeelte van een opgelegde straf voorwaardelijk zijn. Krijgt u een voorwaardelijke straf of een gevangenisstraf gevolgd door een voorwaardelijke straf, dan heet die periode de proeftijd.

Gaat u opnieuw in de fout, dan zal u deze tijd ook moeten uitzitten in de gevangenis. Echter, de fout moet gelijkwaardig zijn aan het originele delict. Bent u gestraft vanwege doodslag of huisvredebreuk en u rijdt binnen uw proeftijd meerdere kilometers te hard, dan zal dit geen gevolgen hebben voor uw proeftijd.

Onrechtmatige daad gepleegd

Zodra u veroordeeld bent heeft u een strafblad. U kunt een strafblad voor een misdrijf krijgen, maar zeker ook voor een overtreding. Een strafblad welke u heeft verkregen door een overtreding zal nog vijf jaar blijven bestaan, tenzij u voor de overtreding een taakstraf heeft gekregen of dat u ervoor naar de gevangenis moest.

In dat geval blijft u tien jaar geregistreerd staan bij Justitie. Voor een misdrijf is dit aanzienlijk langer. Dan kan het oplopen tot dertig of veertig jaar.

Strafblad opvragen

Een strafblad kan u dus lang achtervolgen. Het kan zijn dat u geen visum meer krijgt of bepaalde beroepen niet meer kan uitvoeren. Een Verklaring Omtrent Gedrag zal geweigerd worden. De mogelijkheid bestaat namelijk dat het feit waardoor u een strafblad heeft in lijn ligt met de reden waarom u de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt.

Als u zich heeft bezig gehouden met het witwassen van geld of uw wietplantage is opgerold, dan zal het voor u niet meer mogelijk zijn om te werken bij een bedrijf waarbij u werkt met financiële zaken of vertrouwelijke gegevens.

Wilt u uw strafblad opvragen, dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Hieraan zijn kosten verbonden die u zelf dient te betalen.

Nemo Tenetur beginsel

Het Nemo Tenetur beginsel houdt een verbod in op zelfincriminatie. U hoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Een goed voorbeeld hiervan is het zwijgrecht. U kunt niet gedwongen worden om een bekentenis of getuigenverklaring af te leggen. Een vaker gehoord verhaal is dat mensen om deze reden zich ook weigeren te legitimeren of zich verzetten bij aanhouding.

Benadrukt moet worden dat dit niet onder het Nemo Tenetur beginsel valt en u zich vanwege de identificatieplicht dient te kunnen identificeren als een politieagent, conducteur of toezichthouder hiernaar vraagt. En dat geweld tegen u mag worden gebruikt indien u zich verzet tegen aanhouding.