Pandora constructie als poison pill of crown jewel en beschermingsconstructie

Pandora-constructie

Het Fondsenreglement repte in de zogenoemde Bijlage X over het begrip pandora-constructies. Bijlage X van het Fondsenreglement is inmiddels afgeschaft, maar de naam pandora-constructie is blijven bestaan.

Nederland kent meerdere pandora-constructies. Meest bekende pandora beschermingsconstructies zijn:

  • golden parachutes
  • poison pill
  • crown jewel-constructies

Deze pandora-constrcuties worden kort besproken in dit artikel.

Golden parachute en transitievergoeding

De constructie met de benaming golden parachute probeert een overname onaantrekkelijk te maken door er hoge kosten aan te verbinden of door een extreem lange opzegtermijn te hanteren voor kostbare bestuurders en werknemers.

Change of control bepaling

Tevens kan worden gedacht aan een change of control bepaling1.

Deze clausule moet bekend worden gemaakt indien deze in een contract wordt opgenomen. Het geeft de bestuurder de kans om vooraf uit te stromen in geval van een mogelijke overname.

Op deze manier zal de bestuurder niet louter aan zichzelf denken, maar objectief in het belang van de vennootschap kunnen handelen.

Poison pill

De poison pill beschermingsconstructie is hierin rigoureus2. Zelfs zo, dat de vennootschap zich ook serieus kan verslikken in het zichzelf toegediende gif3.

Een poison pill maakt de overname moeilijker of duurder.

Soorten poison pill bescherming

Flip-over poison pill

Er zijn twee soorten poison pills. Bij een flip-over neemt de doelvennootschap een belang in de bieder, wat kan uitmonden in een tegenbod.

In zo een geval is sprake van constructie met de benaming Pac-Man-defence.

Flip-in poison pill

Bij een flip-in wordt het belang van de bestaande aandeelhouders vergroot. Ook bestaat de mogelijkheid om waardevolle bedrijfsonderdelen over te dragen aan een andere concurrent.

Op deze manier kan een vennootschap pogen zichzelf voor een overname te behoeden en hopen dat de bieder afziet van de overname.

Crown jewel constructie

De Crown Jewels-constructie heeft tot doel om het meest waardevolle deel van de onderneming buiten de overname te houden. Dit kan worden gedaan door deze onderdelen in een bevriende stichting te plaatsen.

Deze stichting blijft de koopsom voor een langere tijd verschuldigd tegen betaling van rente. Maar ook op een wijze die lijkt op de poison pill, waarbij ook hier de kroonjuwelen worden verkocht aan een ander dan de oorspronkelijke bieder. Vaak een white knight, ook wel vriendelijke koper genoemd.

De mooiste onderdelen van de vennootschap vallen nu niet meer onder de overname en daarom is de overname minder aantrekkelijk.

 

 

 

1. Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009/2010, M. Holtzer, Eerste druk, ISBN

2.LVMH/Gucci, HR 27 maart 2000 en OK 8 maart 2001, HR en OK: Een beschermingsmaatregel kan gegronde redenen opleveren om aan juist beleid te twijfelen. Het staat een vennootschap echter vrij om een beleid te voeren gericht op het voorkomen van een overname zolang dit niet in strijd is met de wet (art. 2:98c BW).

3. Financieel Dagblad 14-11-2006, Arcelor verslikt zich in zijn eigen gifpil