Hoe kun je persoonlijk faillissement aanvragen?

Persoonlijk faillissement

Een persoonlijk faillissement kan worden voorkomen. We leggen graag uit hoe we kunnen helpen bij het voorkomen van een persoonlijk faillissement als je een koopwoning hebt en daarnaast een uitkering of salaris. Want het persoonlijk faillissement is geen oplossing voor schulden, omdat je schulden altijd blijven bestaan, anders dan bij de WSNP. Kom je in betalingsproblemen met je hypotheek doordat een scheiding bijvoorbeeld zorgt voor dubbele lasten? Heeft je bedrijf wel inkomsten, maar zijn de uitgaven hoger dan wat er binnen komt? Lees dan dit artikel en zie wat een persoonlijk faillissement is en welke mogelijkheden u heeft om het te voorkomen.

Wat is een persoonlijk faillissement?

Een persoonlijk faillissement is het faillissement dat u of uw schuldeisers hebben aangevraagd en dat is uitgesproken door de rechter omdat u uw schulden niet meer kunt afbetalen. Dreigt persoonlijk faillissement voor u of denkt u er aan om uw eigen faillissement aan te vragen? Leest u dan dit artikel. 

Mogelijk kunnen wij helpen met het voorkomen van een persoonlijk faillissement. Dit kan als u een bedrijf, inkomen of uitkering enerzijds heeft en een koopwoning anderzijds en u die lasten bijvoorbeeld niet meer kunt dragen en executieverkoop dreigt.

We bieden ook hulp als u uit de schuldsanering (WSNP) gezet dreigt te worden. Vaak kunnen wij helpen met het oplossen van uw problemen en schulden of u bijstaan bij een rechtszaak omtrent de WSNP. 

Wilt u toch per se zelf een persoonlijk faillissement aanvragen? Dan kan dat. Ook dat leggen we uit.

Om u alles daarover uit te leggen behandelen we in dit artikel:

Een persoonlijk faillissement kent vele gevolgen. Wat u waarschijnlijk niet weet, is dat een persoonlijk faillissement voorkomen kan worden zodat u niet persoonlijk failliet verklaard hoeft te worden. Een persoonlijk faillissement is namelijk vaak geen oplossing omdat uw schulden blijven bestaan.

Anders gezegd, zodra u weer geld gaat verdienen moet u alsnog uw schuldeisers terugbetalen. Dit terugbetalen kan een leven lang duren.

Daarom is de schuldsanering via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vaak een betere oplossing dan een persoonlijk faillissement aanvragen. Maar wellicht dreigt u uit de schuldsanering te worden gezet en denkt u daarom aan een persoonlijk faillissement na de WSNP.

Zelf een persoonlijk faillissement aanvragen zonder te kijken of het met hulp van ons kan worden voorkomen moet u nooit doen! Na een persoonlijk faillissement bent u, zoals vermeld, namelijk niet van uw schulden en schuldeisers af.

Let op! Wilt u dat wij kijken of een faillissement voorkomen kan worden, kies dan niet zelf uw advocaat of jurist via onze site, maar klik op onderstaande button, vul uw situatie en gegevens in en wij kijken direct vrijblijvend voor u of we u kunnen helpen.

Uiteraard wordt alles discreet behandeld en hoe beter u uw situatie beschrijft, hoe beter wij kunnen bepalen of we kunnen helpen.

Geef in ieder geval aan of u een koophuis, uitkering of vast inkomen heeft.

Pluraliteit van schuldeisers

Een faillissement kan niet alleen voor bedrijven en particulieren worden ingesteld. Ook kredietinstellingen en verzekeraars kunnen failliet gaan. Dat is tijdens de crisis wel gebleken. In dit artikel gaan we in op het persoonlijk faillissement.

We moeten bij dit artikel wel opmerken dat u niet zomaar failliet verklaard kunt worden. Faillissement kan pas worden uitgesproken indien er een zogenoemde pluraliteit van schuldeisers is.

Pluraliteit van schuldeisers betekent dat er meer dan één schuldeiser moet zijn. Zijn die er niet, dan zal u niet failliet kunnen worden verklaard.

Ziet u zelf geen heil meer in uw financiele toekomst? Dan kunt u wel zelf faillissement aanvragen. Maar het kan ook worden opgelost zonder persoonlijk faillissement of schuldsanering.

Dreigt persoonlijk faillissement?

Hoogstwaarschijnlijk kunnen onze adviseurs helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen als u persoonlijk failliet dreigt te gaan omdat uw bedrijf failliet gaat en u persoonlijk aansprakelijk dreigt te worden gesteld.

Maar ook als een restschuld dreigt voor uw woning met hypotheek. Na een scheiding bijvoorbeeld of omdat loonbeslag is gelegd vanwege een restschuld van uw oude woning en u daardoor de hypotheek op uw huidige woning niet meer kunt betalen.

Zo kan het van kwaad tot erger gaan, maar onze juristen hebben de juiste ervaring om een faillissement te voorkomen.

Persoonlijk faillissement voorkomen

Wij kunnen een persoonlijk faillissement voorkomen als u een uitkering of salaris enerzijds en een koopwoning of bedrijf anderzijds heeft.

Kom met ons in contact en wij kijken of we kunnen helpen. Lees hieronder hoe met hulp van ons een persoonlijk faillissement voorkomen kan worden. 

Ook als u zelf denkt dat de belastingdienst of de bank niet meer bereid is om tot een oplossing te komen. Denkt u dat executieverkoop van uw woning niet meer voorkomen kan worden? Vaak kunnen wij dat wel voorkomen.

Om te kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om een persoonlijk faillissement af te wenden kunt u via bovenstaande knop met ons in contact komen.

Wij kijken dan graag voor u of er mogelijkheden zijn voor ons om u zo voordelig mogelijk te helpen. Wellicht met een recovery consultant. Die bekijkt de situatie en kan mogelijk helpen met een doorstart (bij bedrijven).

Zo is het mogelijk dat u tijdelijk in loondienst treedt bij uw eigen bedrijf. Dit geeft u de rust van een vast inkomen, zorgt voor betalingen aan schuldeisers en kan ervoor zorgen dat een persoonlijk faillissement voorkomen kan worden.

Daarnaast hebben onze juristen door jarenlange ervaring de mogelijkheid om in overleg te treden met banken, hypotheeknemers of de belastingdienst.

Op het moment dat u juist denkt dat de banken of de belastingdienst niet meer willen praten en de mogelijkheden weg zijn om er nog met die partijen uit te komen, bieden onze juristen uitkomst. 

Gevolgen persoonlijk faillissement

Maar wat zijn de gevolgen van een persoonlijk faillissement en wanneer ben je persoonlijk failliet? Artikel 1 van de Faillissementswet is hier eigenlijk duidelijk in. Op het moment dat u ophoudt met betalen dan kunt u failliet worden verklaard.

Gevolg is dat u met terugwerkende kracht failliet bent. Dit betekent dat als u om 10.00 ’s ochtends failliet wordt verklaard op zegge 1 februari. U al vanaf klokslag 0.00 uur, dus tien uur voordat het faillissement is uitgesproken, beschikkingsonbevoegd bent.

Beschikkingsonbevoegd betekent dat u de beschikking verliest over uw goederen en er algemeen beslag op uw gehele vermogen wordt gelegd. Wat dit betekent als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd leggen we hieronder uit.

De gevolgen van een persoonlijk faillissement zijn onder andere dat de vorderingen van de schuldeisers blijven bestaan. Dit komt letterlijk voort uit de Faillissementswet.

Persoonlijk faillissement aanvragen

U kunt zelf een persoonlijk faillissement aanvragen. Mocht u financieel geen uitweg meer zien, kijk dan eerst of de schuldsanering voor u een optie is. Na de schuldsanering heeft u geen schulden meer, na een persoonlijk faillissement wel.

Een persoonlijk faillissement aanvragen kunt u schriftelijk of mondeling doen bij de rechtbank. Hierbij moet wel duidelijk worden vermeld dat u geen persoonlijk faillissement aanvragen kunt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder dat uw partner medewerking verleent.

Uw eigen faillissement kunt u aanvragen met het formulier persoonlijk faillissement aanvragen.

Een persoonlijk faillissement geeft u de mogelijkheid om via regelingen van de overheid min of meer met een schone lei te beginnen.

Naast dat u zelf uw faillissement aanvragen kunt, kan het ook op de volgende manieren worden aangevraagd:

  • Door de rechter
  • Door het Openbaar Ministerie (OM)
  • Door schuldeisers (pluraliteit)

Voorkomen van faillissement bij bedrijven kan in principe via een surseance van betaling. Surseance van betaling is eigenlijk uitstel van betaling. In praktijk leidt dit zelden tot nooit tot een situatie waarbij u weer uit de problemen komt.

Hoger beroep persoonlijk faillissement

Als u het niet eens bent met het persoonlijk faillissement dat is uitgesproken, dan kunt u in hoger beroep gaan tegen het persoonlijk faillissement. Voor dit hoger beroep heeft u een advocaat nodig.

Onze advocaten helpen u hier graag bij, maar u moet er wel rekening mee houden dat u alleen in hoger beroep kunt gaan binnen 8 dagen na de uitspraak en als u aanwezig was bij de failliet verklaring door de rechtbank.

Was u niet aanwezig toen u persoonlijk failliet werd verklaard door de rechter? Dan kunt u in verzet gaan tegen uw persoonlijk faillissement. Ook als u in verzet wilt gaan moet u een advocaat gespecialiseerd in persoonlijke faillissementen inschakelen.

Persoonlijk faillissement en huwelijkse voorwaarden

Zoals hierboven gezegd is. Als u bent getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, kunt u geen persoonlijk faillissement aanvragen voor uzelf tenzij uw partner zijn of haar medewerking verleent.

Wilt u precies weten wat dit in uw geval betekent? Een advocaat gespecialiseerd in faillissement kan u adviseren hoe het persoonlijk faillissement en huwelijkse voorwaarden wel samengaan. Dit kunnen wij ondanks uw wellicht lastige financiele situatie voordelig voor u behandelen.

Faillissement en schuldsanering

Schuldsanering heeft in Nederland pas echt vorm gekregen aan het eind van de jaren ’90 door middel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is een uitkomst als u in persoonlijk faillissement dreigt te raken. De schuldsanering is een zeer zware periode die wordt beheerst door curatoren (bewindvoerders), rechterlijke uitspraken en leven van een zeer beperkt budget terwijl uw rekeningen worden betaald door uw bewindvoerder.

Voordeel van de WSPN is dat u na de periode dat u in de schuldsanering zat schuldenvrij bent. Zonder WSNP, oftewel schuldsanering, bleven uw schulden na faillissement bestaan en kon u eigenlijk gewoon weer failliet worden verklaard. Schulden die u heeft zouden u in zo een geval uw gehele leven kunnen blijven achtervolgen.

U komt echter niet zomaar in aanmerking voor de schuldsanering. Het is belangrijk dat u te goeder trouw in de problemen bent gekomen. Daarnaast moet u gedurende drie jaar aan meer voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld werk zoeken.

Uit de WSNP gezet

Dreigt u uit de WSNP gezet te worden? Dan wilt u er waarschijnlijk alles aan doen om dit te voorkomen.

Ligt er een verzoek tot tussentijdse beeindiging van de WSNP van uw bewindvoerder of de rechter-commissaris? Dan is het eigenlijk noodzaak om een advocaat gespecialiseerd in WSNP in te schakelen.

Tussentijdse beeindiging van de WSNP kan worden voorkomen met een goede advocaat. Onze advocaten zullen er dan voor u zijn.

Schone lei

Zit u aan het einde van uw schuldsanering, maar heeft de rechter-commissaris in het eindverslag aangegeven dat u niet met een schone lei mag beginnen na de WSNP? Bijvoorbeeld op advies van uw bewindvoerder omdat u verplichtingen heeft geschonden? 

Dan moet u hiertegen in beroep gaan. Ook dan zijn we er voor u. Legt u uw situatie aan ons voor en we kijken direct hoe we u kunnen helpen.