Wat zijn persoonlijkheidsrechten binnen het auteursrecht?

Persoonlijkheidsrechten auteursrecht

Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

Persoonlijkheidsrechten zijn rechten die een maker van een object heeft of iemand die afgebeeld is op een werk. In het laatste geval kan worden gedacht aan portretrecht en persoonlijkheidsrechten.

In het eerste geval heeft het meer te maken met intellectueel eigendom en de originele staat waarin een werk dient te blijven behouden.

Hoe werken persoonlijkheidsrechten en het auteursrecht?

De auteurswet bepaalt in artikel 25 dat de maker van een werk na overdracht van auteursrecht in principe nog steeds persoonlijkheidsrechten heeft over zijn werk.

De maker heeft de mogelijkheid om zich te verzetten als zijn werk openbaar wordt gemaakt zonder bron of naamsvermelding.

Ook mag de maker zich volgens het auteursrecht verzetten indien de naam van het werk wordt gewijzigd of wanneer er een andere grote wijziging wordt aangebracht waar de maker het niet mee eens is.

Belangrijk is tevens dat de maker zich mag verzetten als aanpassing van het werk zijn goede naam kan aantasten.

Heeft u te maken met inbreuk op persoonlijkheidsrechten of wilt u juist afstand van persoonlijkheidsrechten doen als u auteursrecht overdraagt?

Afstand van persoonlijkheidsrechten

Iemand kan auteursrecht wel overdragen, maar persoonlijkheidsrechten gaan daarmee niet over.

Toch is het mogelijk om voor een gedeelte afstand van persoonlijkheidsrechten te doen.

Zo kunt u als maker volledig afstand doen van het recht dat uw naam wordt vermeld bij publicatie.

U kunt als maker afstand doen van het recht om u te verzetten tegen openbaarmaking van uw werk onder een andere naam en tegen het aanbrengen van wijzigingen in het werk.