Preferente aandelen als beschermingsconstructie

Preferente aandelen als beschermingsconstructie

Preferente aandelen worden in Nederland het meest ingezet bij de strijd tegen vijandige overnames1.

Er zijn soorten preferente aandelen die gericht zijn op voorrang bij het verkrijgen van dividend en andere financiële uitbetalingen; bijvoorbeeld bij ontbinding van de vennootschap.

Echter, er zijn ook preferente aandelen die erop zijn gericht om vijandige overnames tegen te gaan. Het betreft hier een post-bid maatregel2.

 

Preferente aandelen uitgeven

Preferente aandelen uitgeven is alleen mogelijk indien de mogelijkheid hiertoe is opgenomen in de statuten.

Er komt meer bij kijken. De uitgifte van preferente aandelen worden niet gehinderd door voorkeursrechten van bestaande aandelen.

Tevens zijn preferente aandelen over het algemeen a pari.

Dit houdt in dat de waarde van het aandeel volledig overeenkomt met de waarde zoals die in de statuten van de vennootschap is vermeld.

Een preferent aandeelhouder behoeft dus niet de volledige waarde dat het aandeel op dat moment vertegenwoordigd te voldoen.

De waarde van een aandeel bestaat namelijk uit de nominale waarde plus het agio.

Het agio ontstaat als een aandeel hoger gewaardeerd wordt, dan de nominale waarde waarvoor zij is uitgegeven.

Dividend en preferente aandelen

Houders van preferente aandelen delen beperkt mee in de winst en delen over het algemeen niet mee in het overschot na vereffening.

Omdat de houders van preferente aandelen niet meedelen in een overschot na vereffening kunnen deze aandelen tegen nominale waarde worden uitgegeven.

Bovendien staan preferente aandelen op naam, zodat volstaan kan worden met een storting van 25 procent van de nominale waarde.

Tegen een geringe betaling verkrijgt de aandeelhouder dus grote zeggenschap.

Preferente aandelen worden over het algemeen uitgegeven aan en gehouden door de door de vennootschap opgerichte en bevriende stichting die vaak de naam Stichting Continuïteit dragen zal.

Verwatering van overige aandelen en een preferente winstdeling zijn directe gevolgen.

Beschermingsmaatregel met preferente aandelen

Tot zover de benoeming en uitleg van preferente aandelen.

Nu wordt toegelicht op welke wijze preferente aandelen beursgenoteerde vennootschappen kunnen behoeden tegen vijandige overnames.

Hiervoor bestaan in beginsel twee constructies:

  1. put-optie
  2. call-optie

Ad. 1. Put-optie

Deze optie geeft het bestuur en de Raad van Commissarissen het recht om de opgerichte bevriende stichting te dwingen preferente beschermingsaandelen af te nemen van de Naamloze Vennootschap.

Ad. 2. Call-optie

Deze constructie geeft het bestuur van de stichting het recht om van het bestuur van de vennootschap te eisen dat het preferente aandelen uitgeeft die de stichting kan nemen.

Ook hier heeft het bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap een vinger in de pap van de stichting. Beide partijen kunnen namelijk de stichting verzoeken de call-optie uit te oefenen.

De constructie met preferente aandelen geeft de stichting een krachtige stem terwijl de kosten laag zijn. Daarenboven moet op grond van de ingestelde blokkeringsregeling toestemming van de leiding van de vennootschap worden verkregen voordat preferente aandelen kunnen worden overgedragen.

Een aanvallende partij kan op deze manier nooit de meerderheid van de stemmen verkrijgen zonder dat het bestuur van de stichting en de leiding van de vennootschap hieraan meewerken.

Geen partij kan de macht krijgen over de vennootschap. Dit kan echter ook nadelig zijn.

White knight

Bijvoorbeeld als de overname niet vijandelijk wordt bevonden. Een dergelijke overnemer wordt White Knight genoemd.

Om een White Knight toch de mogelijkheid te bieden de doelvennootschap over te nemen, bestaan twee mogelijkheden.

Over het algemeen is het mogelijk dat de preferente aandelen van de stichting met toestemming van het bestuur van de vennootschap worden overgedragen.

Anderzijds bevatten statuten in de regel een bepaling waarmee de preferente aandelen van de stichting kunnen worden teruggekocht voor het bedrag waarvoor deze zijn verkocht.

Althans, voor de hoogte van het gestorte bedrag.

Samengevat is het mogelijk om de onderhandeling met de overnemer aan te gaan. Slagen deze onderhandelingen niet, dan kan de doelvennootschap altijd kiezen om een meer gewenste partij te zoeken en met deze meer gewenste partij in zee te gaan, de White Knight.

 

 

 

1. Vijandige overnames, Mr. M. J. van Ginneken, ISBN 9013079202, Uitgeverij Kluwer, p. 30

2. Bescherming en breakthrough bij overname, Cees de Groot, ISBN 978 90 3619 192 0, Rozenberg Publishers, p.45