Wat is het recht van reclame?

Recht van reclame

Het recht van reclame is de manier voor u als bedrijf en leverancier om uw spullen terug te vorderen. Bijvoorbeeld als uw klant niet of niet volledig betaalt en zeker als uw klant in faillissement is geraakt.

Wij zijn van mening dat crediteuren, oftewel schuldeisers als u, veel laten liggen op dit gebied. Zeker als sprake is van een faillissement. 

Daarom bespreken we in dit artikel:

  • betekenis recht van reclame
  • recht van reclame inroepen
    • Klant heeft niet betaald
    • Klant heeft niet alles betaald
  • recht van reclame faillissement
  • termijn recht van reclame

Betekenis recht van reclame

De betekenis van het recht van reclame vindt u in de wet. Wij leggen de betekenis van het recht van reclame alleen graag nog even duidelijker uit aan u.

Het recht van reclame gaat niet op voor registergoederen. Het slaat op roerende goederen.

Duidelijk is, dat het recht van reclame kan worden ingeroepen als een klant niet of niet volledig heeft betaald. Er is echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Recht van reclame inroepen

Klant heeft niet betaald

Heeft uw klant niet betaald? Dan kunt u dus het recht van reclame inroepen. Maar hoe? Dit doet u door middel van een schriftelijke verklaring aan de schuldenaar. Door deze schriftelijke verklaring eindigt het recht van de koper op het geleverde. U wordt dus weer eigenaar.

Klant heeft niet alles betaald

Heeft uw klant niet alles betaald en wilt u daarom uw spullen terug? Dan kunt u in principe alleen het gedeelte terugvorderen via het recht van reclame dat niet is betaald. Dit klinkt eenvoudig, maar zo is het niet altijd.

Als u bijvoorbeeld honderd blikjes bier heeft geleverd en er zijn er maar vijftig betaald, dan kunt u makkelijk de andere vijftig terugvorderen. Maar als u een tafel heeft geleverd en die is maar voor de helft betaald, dan wordt dat lastiger. 

In het laatste geval kunt u met het recht van reclame toch weer in bezit komen van de gehele tafel. U ontbindt de koopovereenkomst middels de schriftelijke verklaring bij recht van reclame en betaalt het gedeelte dat wel is voldaan terug aan degene die bij u een factuur heeft openstaan.

Vanaf dat moment kunt u wel uw hele product terugvorderen.

Recht van reclame faillissement

Is sprake van een faillissement of surseance van betaling? Dan gaat de terugvordering niet op als de factuur alsnog wordt voldaan door de curator, koper of bewindvoerder binnen de door u gestelde termijn in de schriftelijke verklaring.

Krijgt u te maken met een failliete klant die niet heeft betaald? Dan is het recht van reclame de beste manier om uw zaak terug te krijgen. Als u de overeenkomst simpelweg ontbindt, wordt u schuldeiser. Beroept u zich op uw recht op reclame, dan bent u weer eigenaar en kunt u uw geleverde producten gewoon terugvorderen en hoeft u niet achteraan te sluiten als schuldeiser.

Het is hierbij echter wel belangrijk om nauwkeurig te werk te gaan.

Termijn recht van reclame

Aan het recht van reclame zijn termijnen verbonden. U kunt dus niet oneindig gebruik maken van dit recht. Zijn zes weken verstreken nadat uw vordering opeisbaar is geworden en zijn zestig dagen voorbij vanaf de dag waarop uw goederen zijn overgedragen aan de koper? Dan vervalt het recht van reclame voor u als verkoper.