Wanneer kan ik een rechtszaak tegen de makelaar aanspannen?

Rechtszaak aanspannen tegen makelaar

Onjuiste informatie makelaar

Als een makelaar onjuiste informatie heeft verstrekt kan deze worden aangesproken. In het verleden heeft de Hoge Raad bepaald dat de beroepsaansprakelijkheid van makelaars ruimte biedt om makelaars aan te spreken op onjuiste informatie in de verkoopbrochure, verkooppraatje of op het verkoopbord. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar heeft nu eenmaal een bepaalde zorgvuldigheidsplicht.

De Hoge Raad bepaalde dat het de verantwoordelijkheid van de makelaar is dat de informatie in zijn verkoopbrochure klopt, maar dat de makelaar pas aansprakelijk is als sprake is van onzorgvuldigheid. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval moet de makelaar de informatie die aan hem wordt geleverd door de verkoper of andere partijen controleren op juistheid.

Het maakt hierbij niet uit dat de makelaar geen contractuele verhouding heeft met de mogelijke koper. De makelaar moet juiste gegevens verstrekken bij verkoop.

In bovenstaand geval had de makelaar meerdere exoneratieclausules opgenomen. Exoneratieclausules zijn vrijwaringen. Het probeert aansprakelijkheid uit te sluiten. Dat dit werkt bleek in geval van de verkopende makelaar. De makelaar had de aan hem verstrekte informatie niet hoeven te controleren. Pas wanneer sprake is van onzorgvuldigheid aan de kant van de makelaar kan deze aansprakelijk worden gesteld.

Mocht u van mening zijn dat uw makelaar onjuiste informatie heeft verstrekt en dat deze daarvoor aansprakelijk moet worden gesteld? Neem contact met op met ons of een van onze advocaten.

Onjuiste taxatie makelaar

Onjuiste taxatie door de makelaar is niet per definitie reden tot aansprakelijkheid van makelaars. Ook hier kan de makelaar zich soms beroepen op een exoneratieclausule als hij deze hanteert.

Vorig jaar gaf het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een exoneratiebeding ervoor kan zorgen dat een makelaar zich kan vrijwaren van aansprakelijkheid.

Let op! Het gaat er hierbij om dat een klant van de makelaar het taxatierapport van de makelaar had gebruikt om een lening te krijgen bij de bank. De makelaar stelde dat zij niet aansprakelijk is voor het gebruik van taxatierapporten door derden. De derde was in dit geval de klant van de makelaar die een lening wilde bij de bank met het bedrijfsgebouw als onderpand.

Onjuiste informatie makelaar over buren

Onjuiste informatie verstrekken kan dus gevolgen hebben voor de makelaar. Als sprake is van onzorgvuldigheid kan de makelaar aansprakelijk worden gesteld.

Een makelaar kan ook aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van een woning.

Als de situatie zo is dat blijkt dat de koper na aankoop ontdekt dat hij zijn huis voor een te hoge prijs heeft gekocht omdat er extreme mate van overlast bestaat door de buren, dan kan het zijn dat de verkopend makelaar aansprakelijk is en schadevergoeding moet betalen.

Let er hierbij op dat ook dit afhankelijk is van het geval. Normale overlast door buren valt hier namelijk niet onder. Het moet echt gaan om een uitzonderlijke situatie waarbij een naastgelegen bedrijf of instelling duurzaam voor te veel overlast zorgt.

Makelaar aansprakelijk stellen

Als u van mening bent dat uw makelaar aansprakelijk is voor waardevermindering van uw huis of omdat uw makelaar onjuiste informatie heeft gegeven of informatie mogelijk bewust heeft achtergehouden, kunt u een rechtszaak aanspannen tegen uw makelaar.

Van een makelaar mag namelijk verwacht worden dat hij als redelijk handelend en redelijk bekwaam goed advies kan geven waardoor de koper kan besluiten of hij het huis of het bedrijfspand wil kopen voor de aangeboden prijs of niet.

Schadevergoeding onjuiste informatie makelaar

Denkt u recht te hebben op schadevergoeding omdat u schade heeft geleden door onjuiste informatie van de makelaar? Neem dan contact met ons op en bespreek vrijblijvend met de advocaat van uw keuze hoe en voor welk tarief wij u kunnen bijstaan als u een rechtszaak tegen uw makelaar aanspannen wilt.

Wilt u de bronnen van dit artikel rustig nalezen? De uitspraken die gebruikt zijn om dit artikel op te stellen vindt u hier:

Onjuiste informatie makelaar

Onjuiste taxatie makelaar

Onjuiste informatie makelaar over buren