Reisovereenkomst ontbinden

Wanneer kan je een reisovereenkomst ontbinden?

Je kijkt het hele jaar al uit naar die lang verdiende vakantie. Ineens krijg je bericht van de reisorganisatie dat de reis helaas niet door kan gaan. Waarom? Omdat er te weinig aanmeldingen zijn bijvoorbeeld. Wat zegt de wet hier nu over en wat zijn jouw rechten?

Geschreven door Elise de Graaf

Wat is een reisovereenkomst?

Een reisovereenkomst is een overeenkomt tussen jou en de reisorganisator.  In deze overeenkomst worden afspraken geregeld tussen jou en de reisorganisatie, denk aan: vervoer, verblijf, excursie etc.

De wet geeft de volgende betekenis aan de reisovereenkomst: De reisovereenkomst is de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

  • Vervoer
  • Verblijf
  • Een andere toeristische dienst

Mag een reisovereenkomst zomaar worden opgezegd door de organisatie?

Ja, dat mag. Wel moet de reisorganisatie dan een andere reis aanbieden, uiteraard met dezelfde eisen en kwaliteit. Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dan is de reisorganisator verplicht  de reissom terug te betalen. Ook is de reisorganisator verplicht de geleden schade te vergoeden. Hier gaat het om de materiele schade, denk aan: visa, inentingen etc.

Schadevergoeding bij een geannuleerde vlucht?

Je hebt bij annulering of instapweigering recht op een financiële compensatie, dit heeft een Europese verordening (Denied Boarding Compensation) bepaalt. Dit moet geregeld worden bij de luchtvaartmaatschappij.

Wanneer kan je een reisovereenkomst ontbinden?

Je kan altijd je reisovereenkomst opzeggen of annuleren. Als de oorzaak bij jouzelf ligt, moet jij de annuleringskosten betalen aan de reisorganisatie. Toch is dit niet altijd zo.

Als je de reisovereenkomst wilt opzeggen vanwege omstandigheden die jou niet zijn aan te rekenen, dan heb je recht op teruggave van de reissom. Als je nog niet betaald hebt, dan wordt het nog te betalen bedrag kwijtgescholden.

Als je al op reis bent, dan kan een evenredig gedeelte van de reissom worden terugbetaald.

Uiteraard kan je ook een annuleringsverzekering afsluiten. Dit is misschien handig als er al een zieke in de familie is. Deze kan soms de kosten vergoeden. Wil je hier meer informatie over? Dan is het handig om de polisvoorwaarden erbij te pakken.

Hoe hoog kunnen de annuleringskosten zijn?

Veel reisorganisaties kennen een vergelijkbare regeling als het gaat om annuleringskosten. Bij annulering op de vertrek dag of later moet je de volledige reissom betalen. Hoe eerder je opzegt hoe goedkoper het is. Bijvoorbeeld op de 42ste dag kan dit alleen de aanbetaling zijn.

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Is de reisorganisator tekort geschoten in zijn werk en kan je hem dit verwijten? Dan kan je meestal wel aanspraak make op een schadevergoeding. In de praktijk wordt meestal een percentage van de reissom toegekend.

Geschil reisovereenkomst

Is er onenigheid over het opzeggen van de reisovereenkomst? Probeer er dan eerst samen met jouw reisorganisatie uit te komen. Kom je er niet uit met jouw reisorganisatie? Dan kan het nodig zijn om een advocaat in te schakelen. Hiervoor kan je kiezen uit een advocaat consumentenrecht of een advocaat contractenrecht.