Schadevergoeding mishandeling

Mishandeld? Advocaat zoeken!

Slachtoffer van mishandeling? Dan wilt u dat de dader gepakt wordt en u wordt gecompenseerd. Dit kan door een schadevergoeding na mishandeling te eisen. Het helpt dan om aangifte te doen en een advocaat te zoeken.

Mishandeling is volop in het nieuws. Mishandeling van conducteurs, ambulancepersoneel, maar het kan helaas ook u overkomen. Bij het uitgaan bijvoorbeeld.

Maar wat kunt u doen als u bent mishandeld of welke straffen kunt u krijgen als u beschuldigd wordt van mishandeling? In dit artikel zullen we daar kort op ingaan.

Mishandeling en gevolgen

Als u bent mishandeld, dan moet u daar aangifte van doen. Als u aangifte heeft gedaan, dan zal de politie proberen om de dader op te sporen. Naast dit strafrechtelijke proces, kunt u na uw aangifte ook uw schade verhalen op de verzekering. Aangifte wordt vaak geeist door verzekeraars. Ook kunt u na aangifte proberen om de schade te verhalen op de dader. 

Naast aangifte is het aan te raden om langs een arts te gaan. Een huisarts kan vaststellen welke problemen u ondervindt door de mishandeling of welke schade u door de mishandeling heeft opgelopen. Dit kan bijdragen aan het proces om schadevergoeding vast te stellen. U heeft dan bewijs in handen dat u daadwerkelijk letselschade heeft opgelopen.

Mishandeling en schadevergoeding

Er is u schade toegebracht. Waarschijnlijk zowel lichamelijk als psychisch. U kunt hiervoor respectievelijk schadevergoeding en smartengeld eisen. Maar, zoals hierboven gezegd, zorg ervoor dat u bij een arts langs gaat als u bent mishandeld. Dat maakt een en ander makkelijker te bewijzen en draagt ook bij aan het bepalen van de hoogte van de te eisen schadevergoeding en smartengelden.

Straffen

Daders van mishandeling worden bestraft via artikel 300, 301, 302 en 303 van het Wetboek van Strafrecht. Een poging tot mishandeling is niet strafbaar. Opzettelijke benadeling van iemands gezondheid is volgens artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht wel strafbaar. Mishandeling zonder ernstig letsel levert drie jaar gevangenisstraf op en als het is gedaan met voorbedachte rade moet u vier jaar de gevangenis in.

Heeft het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel opgelopen, dan is het 4 en 6 jaar. Betreft het zware mishandeling dan loopt dat op naar 8 jaar en is deze zware mishandeling met voorbedachte rade dan is de straf 12 jaar.

Als de dood er op volgt dan kan de dader 6 jaar krijgen en 9 jaar als het met voorbedachte rade was. Is er in dit geval sprake van zware mishandeling dan zijn de straffen 10 en 15 jaar.

Ook kan er nog sprake zijn van verzwarende omstandigheden. Dan gaan de straffen ook omhoog. Hiervan is onder meer sprake bij vergiftiging, mishandeling van een ambtenaar in functie of van vader, moeder of kind.