Hoe kun je scheiden tijdens zwangerschap?

Scheiden tijdens zwangerschap

Soms gebeuren er dingen in het leven, waarvan je hoopt dat ze niet waar zijn. Situaties die je echt niemand gunt. Wat te denken van een echtscheiding…. Tijdens de zwangerschap?!

Maar wat moet dan allemaal worden geregeld? Met betrekking tot de scheiding, maar natuurlijk ook wat betreft het kindje. Of wordt het niet jullie, maar jouw kindje? En welke achternaam kies je dan?

Omdat deze situatie net zo vervelend is als interessant, is het handig als er een duidelijke leidraad voor is. Daarom is een stappenplan opgesteld en geeft dit artikel overzichtelijk antwoord op de belangrijkste vragen. Via een stappenplan wordt de echtscheiding uitgelegd en vervolgens worden vragen over ontkenning van het vaderschap, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, alimentatie en de achternaam behandeld.

Zwanger, maar ik wil toch scheiden

Je wilt scheiden, maar jij bent of je partner is zwanger. Het is dan belangrijk om de volgende onderwerpen even onder de loep te nemen:

  • ontkenning vaderschap
  • gerechtelijke vaststelling vaderschap
  • alimentatie
  • achternaam

Ontkenning vaderschap

Artikel 1:199 BW bepaalt dat een man de vader van het kind is als deze op het moment dat het kind geboren wordt met die vrouw is getrouwd, als deze het kind heeft erkend, als het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of als de man het kind heeft geadopteerd.

De man is ook de vader als de moeder binnen 306 dagen dagen na de scheiding bevalt van het kind. Bevalt de moeder op de 307e dag of is zij inmiddels hertrouwd, dan is de man uit de eerste relatie niet automatisch de vader.

Ook bepaalt artikel 1:200 BW dat de man niet de vader is als de vader of jij ontkent dat de man de biologische vader is.

Ontkenning vaderschap door moeder of vader

Zowel de moeder als de vader kunnen het vaderschap ontkennen. Dit kan door een verzoek in te dienen tot “gegrondverklaring van de ontkenning”. De moeder moet dit binnen een jaar na de geboorte indienen, de vader heeft hier een jaar voor vanaf het moment dat hij weet dat hij mogelijk niet de biologische vader is.

Moet er alimentatie betaald worden?

Als de rechter via een gerechtelijke vaststelling het vaderschap vaststelt, dan kan deze op een daartoe strekkend verzoek ten behoeve van het kind een bijdrage toekennen in de kosten van verzorging en opvoeding of in de kosten van levensonderhoud en studie.

Ouders zijn immers verplicht om te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en in het levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen die nog geen twintig jaar of ouder zijn.

Dat wordt na een scheiding dus de kinderalimentatie genoemd.

Welke naam krijgt het kind?

Als je inmiddels gescheiden bent, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Wel kan er gekozen worden voor de achternaam van de vader of de moeder.

Wil je dat het kindje ondanks de scheiding de naam van de vader draagt, dan moet hij het kind erkennen en kan dit worden aangeven tijdens de erkenning.

Als voor de achternaam van de vader wordt gekozen, dan moet de moeder dit dus officieel verklaren bij de burgerlijke stand. Je moet daar dan samen naar toe.