Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed omzetten in scheiding

Een scheiding van tafel en bed omzetten in echtscheiding? U kunt uw huwelijk ontbinden en een verzoek tot ontbinding van uw huwelijk indienen bij de rechtbank.

Na deze ontbinding kunt u dus gewoon weer met iemand anders trouwen.

Eigenlijk verschilt de procedure niet van een reguliere scheiding.

Klinkt ingewikkeld, is het gelukkig niet. Daarom behandelen we in dit artikel alles wat u moet weten over ontbinding van uw huwelijk zodat u goed voorbereid een van onze advocaten kunt inschakelen:

  • Duur procedure scheiding van tafel en bed omzetten in scheiding
  • Kosten scheiding van tafel en bed omzetten in echtscheiding
  • Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
  • Termijn ontbinding huwelijk
  • Inschrijving burgerlijke stand

Duur procedure scheiding van tafel en bed omzetten in scheiding

In principe duurt het dan maar 4 tot 5 weken tot u bent gescheiden.

Om uw scheiding van tafel en bed en ontbinding goed te begeleiden leggen we u in dit artikel alvast uit hoe het in zijn werk gaat.

  • Scheiding van tafel en bed omzetten in scheiding
  • Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
  • Omzetting
  • Inschrijving ontbinding Burgerlijke stand

Zoals bij een gewone scheiding moet ernstige ontwrichting van het huwelijk de grondslag zijn om het huwelijk te kunnen ontbinden na scheiding van tafel en bed.

Als u het wilt omzetten in scheiding, dan moet het aan voorwaarden voldoen. U kunt dus geen verzoek tot echtscheiding meer indienen.

Het Burgerlijk Wetboek geeft in boek één meer duidelijkheid over uw mogelijkheden nadat u bent gescheiden van tafel en bed. U kunt bijvoorbeeld overgaan tot verzoening. Over verzoening leest u meer in ons artikel daarover.

Kosten scheiding van tafel en bed omzetten in echtscheiding

De kosten van het omzetten van een scheiding van tafel en bed in een echtscheiding, of eigenlijk dus de daadwerkelijke ontbinding van het huwelijk, kan al vanaf 337,50. Dat is 675 euro per stel.

Het is hierbij in principe niet nodig om naar de rechtbank te gaan.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Zoals gezegd werkt het iets anders dan bij een “gewone” scheiding. De voorwaarden staan in titel 10 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Boek één behandelt namelijk het familierecht.

Als u minderjarige kinderen heeft moet u in ieder geval een ouderschapsplan opstellen. De rijksoverheid geeft aan wanneer u precies een ouderschapsplan moet opstellen en wat er in het ouderschapsplan moet staan als deze verplicht is.

In beginsel wordt de ontbinding van het huwelijk uitgesproken als de echtgenoten hier gezamenlijk toe verzoeken. U dient dit verzoek in bij de rechtbank. Dit doet u middels een verzoekschrift. 

Het is hierbij noodzakelijk om een advocaat gespecialiseerd in scheiding van tafel en bed in te schakelen.

Termijn ontbinding huwelijk

Omzetting van scheiding van tafel en bed na scheiding kan als u gezamenlijk hiertoe verzoekt of als een der echtgenoten hiertoe een verzoek indient. Dient u gezamenlijk het verzoek in, dan is er geen termijn voor hoe lang u al gescheiden van tafel en bed leeft. Artikel 179 boek 1 BW leert ons dat een ontbindingsverzoek kan nadat uw scheiding tenminste drie jaar heeft geduurd als het gaat om een eenzijdig verzoek tot ontbinding van het huwelijk. 

Deze termijn kan op verzoek van een van de echtgenoten worden ingekort tot een jaar. Voorwaarde voor deze inkorting is wel dat de andere echtgenoot zich schuldig maakt aan wangedrag.

Waar exact die grens ligt is moeilijk te zeggen, wel is duidelijk dat wangedrag het gedrag is waardoor van de ene echtgenoot niet meer gevraagd kan worden om het huwelijk te laten voortbestaan.

Inschrijving burgerlijke stand

De ontbinding is definitief zodra deze is ingeschreven in de burgerlijke stand.