Hoe kan je belasting besparen door te schenken?

Schenken en erven

Bent u partner of kind van de overledene, dan betaalt u tot 117.214 euro 10 procent erfbelasting, vroeger: successierechten. Boven dit bedrag betaalt u zelfs 20 procent. Bent u kleinkind, dan ligt dit bedrag zelfs tussen de 18 en 36 procent.

En let op, gaat het om overige gevallen, zoals een oom of tante, dan wordt dit net zo zwaar belast alsof u erft van iemand die geen familie is en betaalt u 30 procent tot 117.214 euro en daarboven 40 procent. Het is dan ook verstandig om nu alvast aan schenken te denken.

Hiermee voorkomt u dat de belastingdienst nog meer geld van u afpakt. En wat als u een bedrijf na wilt laten of juist erft? Of als u wilt schenken? In dit artikel leest u kort samengevat hoe het zit en vindt u de weg naar de juiste specialist.

 

Erfbelasting

Schenking en erven hebben veel met elkaar te maken en daarom zullen deze onderwerpen hier kort worden belicht.

Als u iemand iets wilt schenken, dan moet u goed opletten dat u geen problemen krijgt met de belastingdienst en dus meer belasting moet betalen dan nodig is.

Ook omtrent erfbelasting kan het veel geld schelen als u goed geadviseerd handelt. In dit stuk leest u wat de mogelijkheden zijn om voordelig te schenken en wat u kunt regelen om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden zo min mogelijk belasting betalen over de erfenis.

In 2014 konden ouders hun kind(eren) nog een belastingvrij bedrag van € 100.000,-, de jubelton, schenken als dit werd gebruikt voor de aanschaf van een woning, om de schulden van de eigen woning af te lossen, om de eigen woning te onderhouden of om verbeteringen aan te brengen of om erfpacht af te kopen als daar sprake van is.

Deze regeling gold voorlopig nog maar tot eind 2014 en was bedoeld om de woningmarkt weer op gang te brengen.

Jubelton, 100.000 euro schenken

Als u uw kind een schenking wilde doen was 2014 een uiterst goed moment. Tot en met 31 december 2014 kon u in plaats van de verhoogde vrijstelling van 51.407 euro maar liefst 100.000 euro schenken zonder dat u hierover schenkbelasting dient te betalen.

Zonder verhoogde vrijstelling is 25.096 euro vrijgesteld van schenkbelasting, maar over de rest zou dan toch 10 procent door de belastingdienst kunnen worden weggekaapt. Wordt door anderen geschonken, dan kan het bedrag oplopen van ruim 15.000 euro tot een kleine 30.000 euro.

Er waren echter wel zaken waar u op moest letten. Had u uw kind al geschonken dat jaar, dan moest u dat verrekenen.

Laat u nu goed adviseren wat vanaf 2015 de fiscaal aantrekkelijke schenkingsmogelijkheden zijn door een specialist in het familierecht en dan met name de schenk- en erfbelasting.

Maar er waren ook onduidelijkheden. Veel mensen dachten namelijk dat de gehele 100.000 euro in het huis gestoken diende te worden. Dit is niet helemaal juist. Was uw kind ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 40 jaar en heeft u nog nooit eerder een dergelijk groot bedrag geschonken, dan mocht uw kind van de 100.000 euro ruim 25.000 euro vrij besteden.

Altijd mooi als deze voor zichzelf wil beginnen of een appeltje voor de dorst wil hebben. Daarnaast is het natuurlijk fijner om uit warme hand te kunnen geven dan uit koude hand.

Schulden erven

U mag een erfenis weigeren. Bijvoorbeeld als u een vermoeden heeft dat er meer schulden achter zijn gebleven dan bezittingen.

Dit moet u wel voor de rechtbank verklaren. Als u niet zeker bent dat de bezittingen van de erflater groter zijn dan de schulden, dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Alle schulden worden dan afbetaald en blijft er iets over, dan ontvangt u dat.

Blijken er meer schulden te zijn dan bezittingen, dan bent u niet aansprakelijk. Maar verkoopt u toch bijvoorbeeld het huis van de overledene, dan gaat de wet ervan uit dat u de erfenis heeft aanvaard en komen ook eventuele schulden die overblijven voor uw rekening.

Het is dus heel belangrijk dat u niet de schijn wekt dat u de erfenis toch zuiver aanvaardt. Want dan zal u de schulden die overblijven zelf moeten betalen. Anders gezegd is het beter om een erfenis altijd beneficiair te accepteren.

Bedrijf erven

Vaak is de angst groot dat wanneer iemand overlijdt diens bedrijf door de erfgenamen verkocht wordt of dat er onenigheid onder erfgenamen ontstaat over de verdeling.

Om dit te voorkomen is het raadzaam om u juridisch te laten bij staan. De beste specialisten kunt u hier vergelijken.

De angst dat het bedrijf van de overledene niet kan worden voortgezet speelt voornamelijk bij degene die altijd in het bedrijf heeft gewerkt en het doel heeft om deze over te nemen. Maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling er een familieruzie om een erfenis ontstaat.

De erfgenaam die het bedrijf van de overledene voort wil zetten kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om de andere erfgenamen te verplichten hun deel van de goederen die noodzakelijk zijn om het bedrijf voort te zetten voor een redelijke prijs aan hem te verkopen.