Welke soorten overeenkomsten zijn er?

Soorten overeenkomsten

Verschillende soorten overeenkomsten kennen we in Nederland. Deze soorten overeenkomsten staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Voornamelijk boek 3 en boek 6 BW vermelden de bepalingen voor de soorten overeenkomsten. Hieronder staan kort de soorten overeenkomsten die we in Nederland kennen uitgelegd.

Obligatoire overeenkomst

De obligatoire overeenkomst is de overeenkomst waar de meeste mensen aan denken als zij denken aan soorten overeenkomsten. Door middel van een obligatoire overeenkomst ga je een verbintenis aan met een ander. Andere soorten overeenkomsten zijn niet-obligatoire overeenkomsten en vermogensrechtelijke overeenkomsten. In dit artikel worden de soorten obligatoire overeenkomsten kort uitgelegd. Op die manier krijgt u kort en duidelijk een beeld van wat soorten overeenkomsten er zijn in Nederland en voornamelijk welke soorten obligatoire overeenkomsten er zijn.

Meerpartijenovereenkomst

Obligatoire overeenkomsten kunnen worden onderverdeeld in overeenkomsten waarbij een partij een verplichting aangaat, waarbij twee partijen verplichtingen aangaan of waarbij meer dan twee partijen een verplichting aangaan. De laatste soort obligatoire overeenkomst heet een meerpartijenovereenkomst. Een meerpartijenovereenkomst is een overeenkomst waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn. Dit zijn ingewikkelde overeenkomsten die meer dan eens complicaties met zich meebrengen.

Een voorbeeld van een meerpartijenovereenkomst is de raamovereenkomst of mantelovereenkomst. Deze raamovereenkomst wordt gesloten met een of meerdere opdrachtnemers voor toekomstige opdrachten na een aanbesteding. 

Eenzijdige overeenkomst

Onder andere soorten overeenkomsten bestaat de soort overeenkomst waarbij maar één partij een verplichting aangaat. Dit is een eenzijdige overeenkomst. Schenking is een voorbeeld van een eenzijdige overeenkomst. Maar ook als u een erfenis weigert is dat een eenzijdige overeenkomst. Weigeren van ontvangst van een erfenis, de eenzijdige overeenkomst, is aan te raden indien u vermoedt dat er meer schulden dan bezitting in de erfenis zitten.

Wederkerige overeenkomst

De wederkerige overeenkomst is een zeer veel voorkomende overeenkomst. De wederkerige overeenkomst gaat u meerdere keren per dag aan. De meest eenvoudige vorm van een wederkerige overeenkomst is de koopovereenkomst.

De wederkerige overeenkomst is over het algemeen vrij eenvoudig. Nemen we bij de wederkerige overeenkomst de koopovereenkomst als voorbeeld, dan kennen twee partijen verplichtingen.

Partij A is de koper. Partij B is de verkoper. Partij A koopt een computer en is verplicht deze te betalen. Partij B is de verkoper en heeft de verplichting om de computer te leveren en het eigendomsrecht van de computer over te dragen. Zoals gezegd is de koopovereenkomst een wederkerige overeenkomst die, eenmaal uitgelegd, iedereen bekend voor moet komen.

Bijzondere overeenkomst

Burgerlijk Wetboek 7 en Burgerlijk Wetboek 8 behandelen de bijzondere overeenkomsten. Voorbeelden van bijzondere overeenkomsten zijn de huurovereenkomst, koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst, verzekeringsovereenkomst, maar ook aanneming van werk en de overeenkomst van opdracht zijn bijzondere overeenkomsten.

Bijzondere overeenkomsten kenmerken zich door het feit dat er extra vereisten aan gesteld kunnen worden. Zo kent de koopovereenkomst als bijzondere bepaling de zwarte en grijze lijst. Hiermee wordt de minder sterk staande partij beschermd. Dit is in dit geval de koper.