Stemrechtbeperking en bescherming tegen vijandige overname

Stemrechtbeperking

Stemrechtbeperking als beschermingsmaatregel werkt via de statuten.

Hierin kan worden vastgelegd dat het stemrecht van aandeelhouders wordt beperkt.

Verwacht zou kunnen worden dat een beperking van stemrecht naar evenredigheid van aandelenbezit zou gaan.

De maatregel is echter strenger om een goed effect teweeg te kunnen brengen.

Stemplafond

Het is namelijk mogelijk om een plafond in te stellen, zodat het aantal stemmen dat een aandeelhouder uit kan brengen niet evenredig is met het aandelenbezit.

Het is verplicht dergelijke restricties te melden aan de Autoriteit Financiële Markten.

Juist doordat de beperking van het stemrecht bestaat is deze maatregel effectief.

Bescherming

De stemrechtbeperking biedt dus een goede bescherming tegen vijandige overnames.