Strafrechtstraat

Strafrechtstraat

De strafrechtstraat is een relatief nieuw fenomeen in het strafrecht en heeft daarmee veel weg van snelrecht of supersnelrecht. Het is echter een nog snellere variant. Het is ZSM-recht. ZSM-recht staat voor zo snel mogelijk en zorgt ervoor dat de verdachte vrijwel direct bekend wordt gemaakt met het te volgen strafrecht traject. Vaak wordt direct een afdoeningsbeslissing genomen.

Belangrijk. Ga altijd in verzet als u een boete heeft gehad. Of u deze nu heeft betaald of niet.

Er is echter veel kritiek op de strafrechtstraten bij festivals en feesten geweest. Vorm van kritiek van de Orde van Advocaten was bijvoorbeeld dat drugsbezitters “zomaar” tegen een strafblad aan waren gelopen.

Ze hadden weliswaar drugs mee genomen, waren opgepakt en direct voorgeleid aan de Officier van Justitie. Vervolgens werd bekeken om welke hoeveelheid drugs het ging en werd een beschikking voorgesteld.

In dit artikel behandelen we alles over de strafrechtstraat. Onderwerpen die hierbij belangrijk zijn komen aan bod:

  • Wat houdt de strafrechtstraat in?
  • Dealer of gebruikershoeveelheid?
  • Waarom advocaten in de strafrechtstraat staan
  • Lik op stuk beleid drugs
  • Overleg met Officier van Justitie
  • Wat te doen in de strafrechtstraat?
  • Wat te doen na de strafrechtstraat?

Wat houdt de strafrechtstraat in?

Een van onze advocaten, de heer Verbeek, is geïnterviewd door Radio 1 over de strafrechtstraat. In het interview over de strafrechtstraat legt hij uit wat u kunt verwachten. Ook als u al in de strafrechtstraat heeft gezeten, legt hij uit wat u kunt doen.

Dealer of gebruikershoeveelheid?

Betalen van de boete die wordt voorgesteld nadat u bent gepakt zorgde er voor dat vele drugsbezitters dachten dat zij met het betalen van de boete van verdere vervolging af zouden zijn. U hoort het al aan hoe wij dit schrijven. Betalen van een boete in de strafrechtstraat voorkomt misschien een verdere gang naar de rechter, maar het bezorgt u wel direct een strafblad. Doe dit dus niet en beken evenmin.

Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen "zomaar" een strafblad krijgen. Dat mensen die met een gebruikershoeveelheid worden opgepakt wakker worden met een strafblad. Dat heeft te verstrekkende gevolgen voor de toekomst van degene die deze strafbeschikking heeft betaald en dacht er het beste aan te doen de beschikking ter plekke te betalen.

Waarom advocaten in de strafrechtstraat staan

De strafrechtstraat biedt de Officier van Justitie de mogelijkheid om meteen een boete vast te stellen of om een zaak te seponeren als het gaat om een hoeveelheid drugs die lager is dan de vastgestelde hoeveelheid. Bij het ADE in 2015 was dit 5 pillen of een halve gram cocaïne. Als na tests blijkt dat de gevonden hoeveelheid van een goedje niet behoorde tot illegale drugs wordt de verdachte meteen weer vrijgelaten.

Maar waarom zijn er dan advocaten in de strafrechtstraat?

Sinds oktober 2015 zijn met enige regelmaat advocaten van LegalSpot te vinden in de strafrechtstraat. Deze strafrechtadvocaten stonden bijvoorbeeld al op het Amsterdam Dance Event en Amsterdam Music Festival. 

Onze advocaten doen dit om u te wijzen op uw rechten als u door beveiligers wordt gepakt met een hoeveelheid drugs en om te voorkomen dat u onterecht of onbewust tegen een strafblad aanloopt.

Kijk hier naar een filmpje van AT5 met een van onze strafrechtadvocaten in de strafrechtstraat.

Lik op stuk beleid

De strafrechtstraat is een voorbeeld van lik-op-stuk-beleid. Door middel van dit lik-op-stuk-beleid voor drugs op festivals en feesten wordt kort nadat u bent opgepakt een voorstel gedaan door de Officier van Justitie. Dit kan een strafbeschikking (boete) zijn, maar ook een taakstraf.

Als u te maken krijgt met dit lik-op-stuk-beleid bent u te ver gegaan, dan had u meer bij zich dan de gebruikershoeveelheid. Hierbij moeten we ook nadrukkelijk vermelden dat de gebruikershoeveelheid per gemeente of per festival kan verschillen. Zo waren de eerder genoemde vijf pillen of een halve gram coke enkel vastgesteld door de Gemeente Amsterdam voor het ADE. Normaliter ligt deze hoeveelheid lager en is de grens op gebied van XTC 1 pil. Heeft u meer pillen bij zich of 1 pil en bijvoorbeeld cocaïne, al is dit maar een klein beetje, dan zult u worden vervolgd.

Amsterdam stelt hierbij voorop dat harddrugs illegaal is, maar dat het onmogelijk is om het volledig uit te bannen op dergelijke grote feesten. Daarom is gekozen voor een lik-op-stuk-beleid voor drugs op feesten en festivals.

Hiermee wordt iedereen waarbij drugs gevonden wordt de toegang tot het feest ontzegd. Blijkt de hoeveelheid groter dan toegestaan? Dan wordt u doorgestuurd naar de strafrechtstraat. Hier zal de Officier van Justitie u een voorstel doen. De boete of een taakstraf.

Is de hoeveelheid die bij u gevonden is aanzienlijk groter dan de gebruikershoeveelheid? Dan zal geen beschikking volgen en wordt u via het reguliere strafrecht berecht.

Overleg met Officier van Justitie

Overleg met de Officier van Justitie is mogelijk. Zeker als er een advocaat in de strafrechtstraat aanwezig is. Voorbeeld hiervan is dat iemand de boete onterecht hoog vond voor de kleine overschrijding van de maximale hoeveelheid. Na controle van de normen en bijbehorende boete bedragen kon na overleg met de Officier een verlaging van de voorgestelde boete worden gerealiseerd.

Ook is het zaak om alles te laten testen als u bent opgepakt en in de strafrechtstraat staat. Een enkele keer komt het namelijk ook voor dat de middelen die zijn gevonden niet behoorden tot illegale harddrugs. Ook dan worden geen verdere stappen ondernomen.

Wat te doen in de strafrechtstraat?

Staat u eenmaal in de strafrechtstraat? Dan is bij u een hoeveelheid drugs aangetroffen. De Officier van Justitie zal vaststellen om welke drugs het gaat en om welke hoeveelheid.  Aan de hand daarvan zal de Officier u een voorstel doen. Een boete of een taakstraf.

Wij raden aan om deze beschikking niet te betalen of niet te tekenen voor de taakstraf. Als u dit wel doet, dan heeft u een strafblad. Is een advocaat aanwezig in de strafrechtstraat? Dan zal deze u uitleggen dat u in verzet kunt gaan tegen de voorgestelde beschikking.

Dit is de beste manier om niet direct tegen een strafblad aan te lopen. Door in verzet te gaan tegen het voorstel van de Officier.

Wat te doen na de strafrechtstraat?

Boete niet betaald?

Maar goed, u heeft afgelopen nacht of vorig weekend in de strafrechtstraat gestaan. Toen heeft u de boete niet betaald, maar nu valt er toch een voorstel van de Officier van Justitie op de mat of ontvangt u een bericht dat u voor moet komen. Dan is het zaak om een advocaat in te schakelen.

Want u moet in verzet gaan. Dit moet echter wel binnen 14 dagen nadat u een beschikking heeft ontvangen. Heeft u de beschikking al ontvangen in de strafrechtstraat, maar heeft u nog niet betaald? Dan telt de dag waarop u in de strafrechtstraat stond als begindatum voor de termijn van 14 dagen.

Boete wel betaald?

Heeft u de boete wel betaald? Dan kunt u ook nog in verzet gaan, maar dit kan dan enkel als u niet heeft bekend.

In verzet gaan na aanhouding drugs

In verzet gaan is dus eigenlijk het keyword voor u. Nadat u in verzet bent gegaan ontvangt u het dossier dat over de hele situatie is opgesteld. Vervolgens moet u dit dossier bespreken met een van onze advocaten. Op die manier kunnen wij met u bespreken wat uw mogelijkheden zijn en proberen wij om ervoor te zorgen dat u geen strafblad krijgt. Ook vallen de boetes die de rechter oplegt vaak een stuk lager uit dan die van de Officier van Justitie in de strafrechtstraat.

Kosten advocaat drugsdelict

De kosten van een advocaat voor een drugsdelict wisselen. Ook als dit gaat omdat u bent opgepakt en naar de strafrechtstraat bent geweest. Want bent u aangemerkt als dealer? Dan volgt voor u een procedure in het reguliere strafrecht.

Heeft u de maximale hoeveelheid maar net overschreden waardoor u wel een strafblad lijkt te krijgen? Dan zijn de kosten voor een advocaat lager.

Hoe dan ook, u kunt altijd contact opnemen met ons of direct met een van onze advocaten op deze pagina. Heeft u geen inkomen of vermogen? Dan werken zij voor u op basis van toevoeging en betaalt u slechts een kleine eigen bijdrage.

Heeft u wel gewoon een inkomen of een vermogen boven de 20.000 euro? Dan bespreken wij graag de kosten met u. Onze advocaten werken voor u per uur, maar bieden u ook graag een vast tarief aan.