Structuurregime en voorwaarden als beschermingsconstructie

Structuurregime

Een klein aantal beursvennootschappen valt onder het structuurregime.

Het structuurregime hanteren biedt dergelijke vennootschappen extra mogelijkheden en kan administratieve verplichtingen verminderen en bijbehorende kosten verlagen.

Als het kapitaal van een vennootschap inclusief reserves minimaal zestien miljoen euro bedraagt, er een ondernemingsraad is ingesteld en bij de gehele vennootschap in Nederland ten minste honderd werknemers werkzaam zijn, is er sprake van een structuurvennootschap.

Vrijwillig structuurregime

Deze vereisten zijn cumulatief. Een vennootschap kan ook vrijwillig toetreden tot het structuurregime.

Als het structuurregime van toepassing is wordt de macht van de aandeelhouders voor een groot deel naar de Raad van Commissarissen verlegd. Structuurvennootschappen zijn dan ook verplicht om een Raad van Commissarissen in het leven te roepen.

Macht Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen komt nu meer rechten toe. De Raad is bevoegd bestuurders te benoemen en te ontslaan. Ingrijpende beslissingen moeten worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Vertrouwen opzeggen Raad van Commissarissen

Tegenhanger hiervan is wel, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten dat zij het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzegt. Dit brengt de balans terug in de machtsverhouding.