Hoe werkt tenuitvoerlegging van Nederlands vonnis in Duitsland?

Tenuitvoerlegging Nederlands vonnis in Duitsland

Wilt u een vonnis uit Nederland in Duitsland tenuitvoerleggen? Tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in Duitsland doet u met een Duitse advocaat. Bijvoorbeeld als u beslag wilt leggen in Duitsland.

Met onze Nederlands sprekende advocaten gespecialiseerd in Duits recht wordt tenuitvoerleggen van een Nederlands vonnis in Duitsland voor u veel goedkoper en eenvoudiger.

Executoriaal beslag in Duitsland

Vaak gaat tenuitvoerleggen van een Nederlands vonnis in Duitsland over incassozaken. Hiervoor heeft u een executoriale titel nodig. Deze krijgt u via een incasso kort geding in Nederland. Ook hierbij assisteren wij graag.

Wilt u een executoriaal vonnis, zoals een executoriaal beslag, in Duitsland laten gelden? Dan kunt u contact opnemen met onze Nederlands sprekende advocaten in Duitsland. Zij zijn gespecialiseerd in Duits recht en kunnen dus voordelig de incassoprocedure of tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in Duitsland realiseren.

Duitsland kent strenge voorwaarden om hiertoe over te gaan, dus overleg met onze advocaten is aan te raden om afwijzing te voorkomen.