Tonnageregeling belasting en tonnageregeling scheepvaart CV

Tonnageregeling

De tonnageregeling is een regeling van de belastingdienst waarmee u te maken krijgt als u winst behaalt uit scheepvaart.

Lees gerust dit artikel als u het niet eens met een beschikking van de belastingdienst of als u bij een positieve reactie juist wilt weten hoe het toepassen van de tonnageregeling werkt.

Verzoek tonnageregeling

Het verzoek om toepassing van de tonnageregeling moet u op tijd indienen. Verzoek in het eerste jaar dat u winst uit scheepvaart ontvangt om de tonnageregeling. 

In dit artikel leggen we de tonnageregeling uit. In zijn algemeen en wat de belastingdienst daar voor rol in speelt als u reder bent en als u in een scheepvaart CV heeft deelgenomen en dus investeringen heeft gedaan. Als bedrijf, maar zeker ook als particuliere investering.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is de tonnageregeling
  • Winst uit zeescheepvaart
  • Forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart
  • Tonnageregeling en belastingdienst
  • Investeren in scheepvaart CV als bedrijf
  • Investeren in scheepvaart CV als particulier
  • Tonnageregeling scheepvaart CV
  • Tonnage belasting

Wat is de tonnageregeling

Heeft u een scheepvaartbedrijf, rederij of neemt u deel aan een scheepvaart CV als investering? Dan hoopt u winst te maken of te gaan maken in de scheepvaart. En als u winst maakt uit scheepvaart, dan kunt u de tonnageregeling aanvragen bij de belastingdienst.

U krijgt dan te maken met een forfaitaire winstvaststelling. Het is aan te raden om een fiscalist te laten kijken naar dergelijke fiscale vragen als u de tonnageregeling wilt gebruiken voor uw winst uit de scheepvaart.

De tonnageregeling is namelijk net zo belangrijk voor de zeescheepvaart als ingewikkeld. U moet daar goed naar laten kijken door een gespecialiseerd fiscalist.

Hierbij moeten we wel duidelijk vermelden dat er onderscheid is tussen de reder en de investeerder in een scheepvaart CV of commanditaire vennootschap.

Winst uit zeescheepvaart

De tonnageregeling zorgt voor een speciale regeling voor de zeescheepvaart. Let hierbij op, het is niet verplicht om gebruik te maken van de tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart. 

Forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart

Forfaitair betekent van te voren vastgesteld. Er is een norm gesteld door de belastingdienst voor de zeescheepvaart. De tonnageregeling. Dit houdt in dat de winst uit uw zeescheepvaart wordt bepaald aan de hand van uw schepen of uw investering in schepen.

Tonnageregeling en belastingdienst

Voordeel van de tonnageregeling zijn de gunstige vaste belastingtarieven en de vrijstellingen die u kunt krijgen over vermogensbelastingen.

Maar maakt u geen winst? Dan betaalt u nog steeds belasting aan de belastingdienst over de vastgestelde winst. Dat is een nadeel.

De tabel die de tonnageregeling voor 2014, 2015 en 2016 weergeeft ziet u hieronder. Klik erop om hem te vergroten:

 Bron: Tabel tonnageregeling belastingdienst

Investeren in scheepvaart CV als bedrijf

Als bedrijf kunt u investeren in een scheepvaart CV. U betaalt dan vennootschapsbelasting.

Investeren in scheepvaart CV als particulier

Als particulier kunt u ook deelnemen in een scheepvaart CV. Dit kan een zeer interessante investering zijn. Voornamelijk omdat de belasting die u betaalt erg laag is.

Uw aandeel in de scheepvaart CV wordt gezien als vermogen en daarom enkel belast met vermogensbelasting.

Let er wel op dat u goed met een van onze fiscalisten bespreekt wat uw aandeel in een of meerdere scheepvaart CV's is. Dit kan namelijk invloed hebben op de belastbaarheid van uw aandeel en het rendement.

Er moet voor de belasting namelijk onderscheid worden gemaakt of er sprake is van sparen of beleggen of aanmerkelijk belang.

Het is daarom van belang om te bekijken of een groter belang in een CV voordelen of juist nadelen voor u heeft. 

De belasting over een inkomen uit aanmerkelijk belang is namelijk hoger dan de belasting over sparen of beleggen.

Tonnageregeling scheepvaart CV

De tonnageregeling heeft dus duidelijk voordelen en nadelen. Het is niet zonder risico, maar wel erg aantrekkelijk voor de zeescheepvaart en als u winst uit scheepvaart behaalt.

Bent u reder of juist investeerder en deelnemer in een scheepvaart CV en wilt u de mogelijkheden en verplichtingen van de tonnageregeling voor u, uw rederij of uw investering bespreken? Onze fiscalisten helpen u hier zeer voordelig en kundig bij.

 

Samenvatting tonnageregeling

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de tonnageregeling voor de reder en rederij veel voordelen op kan leveren.

Als u wilt investeren in een scheepvaart CV biedt dit veel mogelijkheden en voordelen. Of u nu particuliere investeerder bent of het doet als zakelijke investering.