Hoe kan je een trust fund opzetten?

Trust fund opzetten

Wat is een trust fund?

Een trust fund is een manier om vermogen als het ware te laten bewaren door een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. In bijvoorbeeld Engeland is een trust fund veel gebruikelijker dan in Nederland. Het is een manier om geld fiscaal voordelig apart te zetten. Bijvoorbeeld voor uw baby of kind. Overigens kan het ook gaan om vastgoed of bijvoorbeeld een patent.

Onze fiscalisten hebben jarenlange ervaring bij de grote tax firms in Nederland en daarbij de juiste kennis om u te helpen bij het opzetten van trust funds.

Leg online uw situatie voor zodat we kunnen kijken of en hoe we voor u een trust fund kunnen opzetten. Voor uw kind, patent, vastgoed, vastgoed investering of voor escrow services.

Kan dit nog wel na de Panama Papers?

Jazeker. Mocht u een fonds willen oprichten en uw prive gegevens willen beschermen, bijvoorbeeld omdat u niet in de Quote 500 wilt komen, dan is daar altijd een mogelijkheid toe via het oprichten van stichtingen. De Panama Papers zijn een onthulling van belastingontwijkende constructies. Belastingontwijking is niet verboden en een trust fund wordt zeker niet altijd in het leven geroepen om belasting te ontwijken. 

Om u goed te kunnen uitleggen wat een trust fund is en waarom een trust fund opzetten aantrekkelijk kan zijn voor u of bijvoorbeeld uw kind, leggen we de volgende onderwerpen uit:

  • Waarom een trust fund?
  • Trust fund Nederland
  • Afgezonderd particulier vermogen
  • Trust fund opzetten
  • Trust fund voor kind

Waarom een trust fund?

Een trust fund wordt voornamelijk opgezet om fiscale redenen. Minder belasting betalen dus. Het gaat dan nadrukkelijk niet om belasting ontduiken maar belasting ontwijken. Gewoon legaal, maar toch begrijpen wij als geen ander dat discretie een belangrijk vereiste is.

Onze fiscalisten hebben veel internationale ervaring op dit gebied en kunnen dus adviseren bij het opzetten van een trust fund voor uw kind. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf na uw overlijden wilt overdragen, als u patenten wilt beschermen of als u uw vermogen wilt beschermen tegen de belastingdienst.

Via een trust is het mogelijk om belasting te besparen en erfbelasting of successierechten te beperken.

Trust fund Nederland

Een trust fund is in Nederland eigenlijk onbekend. Maar het is wel belangrijk om eens na te denken over een trust fund of afgezonderd particulier vermogen als u een bedrijf heeft of inmiddels een vermogen heeft opgebouwd. Als u wilt dat uw bedrijf zonder zorgen kan worden overgenomen door uw kinderen als u komt te overlijden of als u van mening bent dat de belasting tijdens uw leven of na uw overlijden niet nog een onnodig grote hap uit uw vermogen mag nemen.

Kortom, het trust fund of afgezonderd vermogen dient voornamelijk om belastingdruk te verlagen.

Om dit een trust fund in Nederland te kunnen opzetten en fiscaal aantrekkelijk te kunnen benutten wordt elke manier van afgezonderd vermogen door de belastingdienst beoordeeld. Het is dan ook van belang om samen met een fiscalist het traject om een trust fund op te zetten in te gaan. Daarnaast is een jaarlijkse controle van uw belastingaangifte noodzakelijk. Dit komt omdat dergelijke constructies in Nederland van de belastingdienst extra aandacht krijgen. Dit is niets om u zorgen over te maken overigens. Wilt u een voorbeeld van het opzetten van een trust fund en hoe dit er in theorie uitziet? Klikt u dan gerust op onderstaande afbeelding voor een vergroting.

Afgezonderd particulier vermogen

Afgezonderd particulier vermogen is de manier om uw vermogen via een fiscale constructie te beschermen tegen erfbelasting en een te hoge belastingdruk. Dit heeft voordeel bij leven en na overlijden. Zoals de hierboven beschreven en weergegeven trust funds kunt u ook in Nederland gebruik maken van een soort trust fund en belastingvoordeel behalen door opzetten van een trust fund voor kind of familie.

Vaak wordt het als meest aantrekkelijk gezien om een trust op te zetten in het buitenland en het afgezonderd particulier vermogen in de trust voor minimaal tien procent te belasten. Dit voorkomt dubbele belasting door vrijstelling van toerekening in Nederland.

De belastingdienst geeft op haar website aan wat valt onder afgezonderd particulier vermogen:

  • (family) trusts
  • Antilliaanse Stichtingen Particulier Fonds (SPF)
  • Stiftungen
  • Bepaalde particuliere stichtingen en verenigingen
  • andere vergelijkbare (buitenlandse) doelvermogens, zoals Private Foundations, Anstalts en Genossenschaften

Trust fund opzetten

Wilt u een trust fund opzetten? Voor uw kind, patent, vastgoed, vastgoed investering of voor escrow services? Onze fiscalisten begrijpen dat. Samen met een fiscalist van LegalSpot kunt u bespreken wat voor constructie mogelijk is.

Trust fund voor kind

Heeft u een groot vermogen opgebouwd en wilt u voorkomen dat na uw overlijden fors moet worden afgerekend met de fiscus door uw kind? Dan nodigen wij u uit om eens te bespreken hoe het opzetten van een trust fund voor uw kind kan helpen om te voorkomen dat de belastingdienst veel van uw vermogen afpakt middels erfrecht belasting ofwel successierechten.

In augustus van 2015 werd een ondernemer uit Utrecht bijvoorbeeld even bekend in de media omdat hij voor zijn baby een constructie had bedacht die moet voorkomen dat zijn kind ooit erfbelasting moet betalen. Deze fiscaal aantrekkelijke constructie werkt voornamelijk op het gebied van vastgoed en het erven van vastgoed.