Tuchtrecht accountants

Advocaat tuchtrecht accountants

Advocaat tuchrecht voor accountants? Het tuchtrecht is iets waar u als accountant liever niet mee te maken krijgt.

Kijk in dit artikel om in contact te komen met onze tuchtrecht advocaat en wat u moet doen bij:

  • Klacht tuchtrecht accountants
  • Behandeling klacht
  • Advocaat tuchtrecht accountants

Klacht tuchtrecht accountants

Is er een klacht tegen u ingediend omdat u mogelijk uw beroep onjuist heeft uitgevoerd of omdat een van uw klanten van mening is dat u zich als accountant niet aan gedrags- en beroepsregels heeft gehouden? En is die klacht in behandeling genomen? Dan zal er een onderzoek worden ingesteld via het klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants.

Behandeling klacht Accountantskamer

Krijgt u te maken met een tuchtrechtprocedure en wordt de klacht behandeld voor de Accountantskamer , maar bent u van mening dat dit niet juist is en u zich gehouden heeft aan de gedrags- en beroepsregels die gelden voor accountants dan helpen wij graag.