Wanneer kan uithuisplaatsing van een kind door jeugdzorg?

Uithuisplaatsing kind

Uithuisplaatsing is de gebeurtenis waarbij het kind door de kinderrechter buitenshuis onder toezicht gesteld wordt. Hulp en advies in zo een situatie is vaak gewenst.

Wanneer vindt uithuisplaatsing van een kind plaats?

Uithuisplaatsing van een kind kan plaatsvinden wanneer de kinderrechter een machtiging hiervoor heeft gegeven.

Dit betekent niet direct dat het kind naar een gesloten inrichting moet. Het kan ook ergens dan bij de ouders worden ondergebracht.

Uithuisplaatsing van een kind betekent overigens niet per definitie dat u geen contact meer mag hebben met uw kind. Al kan dit wel voorkomen. 

Wat zegt de wet over uithuisplaatsing?

De wet zegt over uithuisplaatsing letterlijk het volgende:

"Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting.”

Vaak wordt uw gezin alleen onder toezicht gesteld en kan uw kind gewoon bij u blijven wonen.

Uithuisplaatsing kan worden verzocht door Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Officier van Justitie en ouders zelf. Mocht Jeugdzorg uw kind echter uit huis willen plaatsen of is er bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling melding gedaan en dreigt uithuisplaatsing? Dan kunt u daar mogelijk wat tegen doen.

Advocaat en uithuisplaatsing

Zo kunt u bespreken met een advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing wat uw mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld uithuisplaatsing van uw kind te voorkomen en of het zin heeft om bezwaar tegen uithuisplaatsing te maken. 

Kan ik uithuisplaatsing voorkomen?

Uithuisplaatsing voorkomen is mogelijk. Dit gebeurt via hulp bij gezinnen thuis. Hierbij worden zowel ouders als kinderen begeleid. Kinderen wordt geleerd welk gedrag maatschappelijk geaccepteerd is en wat waarden en normen zijn. Ouders wordt geleerd hoe zij hun kinderen dit kunnen bijbrengen. Op die manier kunt u uithuisplaatsing voorkomen. Want uithuisplaatsing kan soms de beste oplossing zijn, maar als u uithuisplaatsing voorkomen kunt is het fijn om te weten dat die mogelijkheid er soms is.

Kan ik bezwaar maken tegen uithuisplaatsing?

In principe heeft u geen advocaat nodig om bezwaar tegen uithuisplaatsing te maken. U kunt dit zelf doen bij de kinderrechter. Echter, een jurist of advocaat inschakelen is verplicht als de rechter uitspraak heeft gedaan, uw bezwaar afgewezen is en u in hoger beroep bij de kinderrechter wilt gaan. Bespreek met onze advocaten wat uw kans van slagen is als u uithuisplaatsing voorkomen wilt middels een bezwaar tegen uithuisplaatsing.

Uithuisplaatsing 18 jaar

Uithuisplaatsing kan tot iemand 18 jaar is. Als uw kind 18 wordt terwijl deze uit huis is geplaatst, dan kan dat zelf nog een stuk langer duren.