Vechtscheiding

Vechtscheiding oplossen

Het is een optie dat de rechter partijen moet kunnen opleggen om een mediator bij hun echtscheiding in te schakelen als deze dat noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld omdat over nutteloze zaken eindeloos wordt geprocedeerd.