Verzoek tot scheiding van tafel en bed en procedure scheiding

Verzoek tot scheiding van tafel en bed

Wilt u een scheiding van tafel en bed aanvragen? Dan moet u een verzoek tot scheiding van tafel en bed indienen.

Een dergelijk verzoek dient u in middels een verzoekschrift. Voor dit verzoekschrift, althans het indienen van dit verzoekschrift, heeft u een advocaat nodig die is gespecialiseerd in echtscheiding van tafel en bed.

Procedure scheiding van tafel en bed

Zoals hierboven gezegd, dient u de procedure te starten met een advocaat. Komt u er niet uit met uw partner? Neem dan allebei een advocaat in de arm.

De procedure tot scheiding van tafel en bed begint met het verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank en uw partner ontvangt een bevestiging van dit verzoek.

Mocht uw partner geen scheiding van tafel en bed willen en uw verzoek ontvangen hebben omdat u van mening bent dat uw relatie duurzaam ontwricht is?

Dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ook hiervoor is een advocaat noodzakelijk.

Meer over het verzoek tot echtscheiding leest u in onderstaande artikelen: