Voorwaardelijke straf

Voorwaardelijke straf

Een voorwaardelijke straf is een straf die in principe niet uitgezeten hoeft te worden. De straf is een manier om te voorkomen dat een gestrafte opnieuw in de fout gaat.

Als u een straf opgelegd gekregen heeft kan deze geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk zijn.

Heeft u een fout tijdens de voorwaardelijk straf begaan? Dan kan het zijn dat de Officier van Justitie aan de rechter zal vragen om uw voorwaardelijk straf om te zetten in een onvoorwaardelijke straf.

Juridisch gezien heet dit tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijke straf.

Wat betekent een voorwaardelijke straf?

Voorwaardelijk betekent dat een straf wordt opgelegd door de rechter, die geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoering wordt gebracht als de veroordeelde zich houdt aan gestelde voorwaarden.

Voorwaarden die gesteld kunnen worden aan een voorwaardelijke straf zijn bijvoorbeeld dat de veroordeelde zich houdt aan de eisen die door de reclassering worden gesteld.

Wat is een voorwaardelijke straf?

Een voorwaardelijke straf is een straf die niet direct ten uitvoer wordt gebracht, maar waaraan voorwaarden verbonden zijn.

Voorwaarden van voorwaardelijke straffen kunnen zijn dat u afkicken van drank of drugs moet of dat u gemaakte schade vergoeden moet.

Doet u dit niet in de tijd die geldt als proeftijd, dan kan de Officier van Justitie aan de rechter vragen om uw voorwaardelijke straf ook ten uitvoer te brengen.

U moet uw voorwaardelijke straf dan ook uitzitten.

Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

Zoals hierboven vermeld, houdt u zich in uw proeftijd niet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de rechter aan uw voorwaardelijke straf, dan zal de Officier van Justitie de rechter verzoeken om het voorwaardelijke gedeelte van uw straf ook ten uitvoer te brengen.

Fout begaan tijdens voorwaardelijke straf

Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf kan als u in de fout gaat tijdens een voorwaardelijke straf of tijdens de proefperiode die gesteld is aan de voorwaardelijke straf.

In het artikel “Opgepakt! En dan?” vermeldden we al dat u hiervoor wel een fout heeft moeten begaan die vergelijkbaar is met de straf waarvoor u in de proeftijd zit.

Of als u zich niet aan aanvullende voorwaarden voor de proeftijd heeft gehouden.

 

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal onze advocaat een aanvraag hiervoor indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.