Hoe werkt vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering?

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Sinds enkele jaren is vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering ook gegarandeerd doordat het bekrachtigd is door het Europese Hof. Deze uitspraak is jurisprudentie en daarom als rechtsbron geldend recht geworden. De uitspraak is voornamelijk te danken aan de Europese Richtlijn.

Vrije advocaatkeuze is hiermee een grondrecht en in de wet vastgelegd.

Om uit te leggen hoe u van onze advocaten gebruik kunt maken als u een rechtsbijstandsverzekering heeft bespreken we in dit artikel de volgende onderwerpen:

  • Vrije advocaatkeuze wet of grondrecht
  • Procedure vrije advocaatkeuze
  • Hoe kan ik een eigen advocaat kiezen?
  • Vrije advocaatkeuze administratieve procedure en gerechtelijke procedure
  • Gevolgen vrije advocaatkeuze
  • Maximale vergoeding vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze in de wet

De vrije advocaatkeuze komt uit de wet. Maar toch werd bediscussieerd of iemand het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen wanneer een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten.

Aan die onduidelijkheid is gelukkig een eind gekomen. Het Europese Hof heeft in november 2013, om precies te zijn op 7 november 2013, in een zaak van een verzekerde tegen rechtsbijstandsverzekeraar DAS uitgesproken dat de vrije advocaatkeuze een grondrecht is en daarom niet mag worden beperkt door rechtsbijstandsverzekeraars.

Wel is het zo dat de maximale vergoedingen die een rechtsbijstandsverzekeraar per procedure betaalt beperkt mag worden. Dit mag echter niet zo laag zijn, dat de vrije advocaatkeuze uiteindelijk niet meer kan bestaan.

Stel dat een rechtsbijstandsverzekeraar maar vijfhonderd euro vergoed als iemand zijn eigen advocaat kiest, dan kunt u zich voorstellen dat dit in praktijk neerkomt op geen vrije advocaatkeuze.

Gelukkig mag dat niet en kunt u onder de paragraaf “maximale vergoeding advocaatkeuze” lezen wat DAS bijvoorbeeld vergoed.

Procedure vrije advocaatkeuze

De procedure voor vrije advocaatkeuze is eenvoudig. Maar u moet wel goed opletten!

U kunt niet zomaar een advocaat inschakelen en kosten maken om die vervolgens te verhalen op uw rechtsbijstandverzekering.

Dit is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde in de procedure om uw advocaat vergoed te krijgen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Administratieve procedure en gerechtelijke procedure

Uit het arrest van het Hof kwam de overweging naar voren dat de Europese Richtlijn aangeeft dat de vrije advocaatkeuze opgaat voor de administratieve procedure en gerechtelijke procedure.

Officieel luidt de uitspraak hierover dat het geen verschil maakt of rechtsbijstand voor de betreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is of niet.

Of de vrije advocaatkeuze alleen bij procedures geldt of ook bij bezwaar is nog niet duidelijk. Hierover zijn vragen gesteld door de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie.

Gevolgen vrije advocaatkeuze

De gevolgen van de vrije advocaatkeuze leken onzeker. Zouden de verzekeringspremies drastisch stijgen of zorgt de vrije advocaatkeuze er juist voor dat men de beste advocaat zelf kan kiezen en viert kwaliteit hierom de overwinning?

Dat laatste lijkt een van de gevolgen van de vrije advocaatkeuze. Betere rechtsbijstand door betere en meer betrokken advocaten. Zo ook de advocaten van LegalSpot, wij werken enkel met top advocaten die actief betrokken zijn bij u en uw situatie en klaar staan om u te helpen.

Bezwaar

Dat de verzekeraars de vrije advocaatkeuze niet zonder slag of stoot wilden toelaten blijkt wel uit het feit dat ze ook weigerden juridische bijstand te vergoeden door een advocaat of jurist bij iemand die bezwaar wilde maken. Hierover is echter nog geen uitspraak geweest, er zijn enkel vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Krijgt de verzekeraar in kwestie geen gelijk en valt een bezwaar ook onder vrije advocaatkeuze omdat het onderdeel is van de administratieve procedure? Dan zal iedereen met een rechtsbijstandsverzekering voortaan ook een jurist kunnen kiezen en inschakelen die wordt vergoed door de rechtsbijstandsverzekering bij een bezwaar procedure. Vrije advocaatkeuze bij bezwaar dus.

Maximale vergoeding vrije advocaatkeuze

De maximale vergoeding bij vrije advocaatkeuze is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. DAS heeft in haar polisvoorwaarden dan ook maximale vergoedingen opgenomen die kunnen worden uitgekeerd bij vrije advocaatkeuze. Hieronder staat de maximale vergoeding per procedure opgenoemd die DAS in 2014 in haar polisvoorwaarden heeft opgenomen:

Deze polisvoorwaarden kunt u nalezen op de website van DAS. En wilt u eens rustig rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken? Dan kunnen websites als Independer daar helpen bij het vergelijken van rechtsbijstandsverzekeringen.