Zaaksvorming en eigendomsvoorbehoud

Zaaksvorming

Zaaksvorming zorgt er dus voor dat er een nieuwe zaak ontstaat, maar dat de eigenaar van de oorspronkelijke zaak eigenaar wordt van de nieuwe zaak.

Eigendomsvoorbehoud kan teniet gaan door zaaksvorming. U heeft in dergelijke gevallen niets meer aan uw eigendomsvoorbehoud.

Wordt een accu van u in de auto van een ander gemonteerd? Maar had u de accu geleverd onder eigendomsvoorbehoud? Dan kan het dus zijn dat u door zaaksvorming het eigendom op uw accu verliest en uw eigendomsvoorbehoud dus teniet is gegaan.