Profiel Wizard

Vul hier uw profiel in.

Gebruikersgegevens
Bedrijfsgegevens
Contactgegevens

Contactgegevens van het bedrijf

Facturatiegegevens:

Alleen invullen als het facturatie adres afwijkt van het bezoekadres

Automatische incasso gegevens

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan LegalSpot om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LegalSpot. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Persoonsgegevens
Vakgebieden
Tarieven

Vul hieronder de noodzakelijke tarieven en uurtarieven in. Dit geeft u en uw cliënten duidelijkheid en levert daardoor meer aanvragen op.
Wilt u zo veel mogelijk opdrachten? Vul dan meer vaste tarieven in.

Types of services
Noodzakelijke vaste tarieven

Vul hier géén uurtarieven in. Een vast tarief verhoogt het aantal aanvragen dat je krijgt enorm. De cliënt kan namelijk precies zien waar hij aan toe is. Weten wat anderen ervoor vragen en wat cliënten van je verwachten voor dit tarief? Klik op de links voor meer uitleg.

Uurtarieven
Ervaringen

Vul hieronder uw ervaringen in. Denk daarbij de universiteit of universiteiten waar u in Nederland of het buitenland heeft gestudeerd en de organisaties waar u heeft gewerkt.


Regio

Werkt u niet alleen in de plaats waar u kantoor houdt en vindt u het geen probleem om naar cliënten toe te reizen? Bent u ook bevoegd in andere landen of staten zoals New York in Amerika of werkt u bijvoorbeeld in Nederland én in Duitsland?

Kies er dan voor om uw bereik te vergroten en voeg tot drie extra plaatsen toe