Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Fiscaal advies particulieren

Particulier fiscaal advies door fiscalisten voor particulieren is handig bij de belastingaangifte, een jaarlijks terugkerend feit. Of als u wilt weten wat u moet regelen als u gaat samenwonen of trouwen, een huis gaat kopen, in echtscheiding ligt, hoe u voorlopige teruggave eigen woning kunt aanvragen of wat u moet regelen als u wilt schenken of erven. Een fiscalist voor particulieren is dan de uitkomst.

Ook als u een boete heeft gekregen omdat u teveel zorg- of huurtoeslag heeft ontvangen en u wilt meer weten over bezwaarschriften en verzoekschriften en de kans die u heeft op kwijtschelding van uw boete. Dan is het aan te raden om uw financiële zaken door een belastingadviseur, ofwel fiscalist, te laten regelen.

In dit artikel leggen we kort uit wat onze fiscalisten voor particulieren kunnen betekenen en dat goed fiscaal advies voor particulieren ook betaalbaar kan zijn.

Fiscalisten voor particulieren 

Een fiscalist voor particulieren is breed onderlegt en heeft natuurlijk niet alleen maar kennis van de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal advies voor particulieren gaat uiteraard verder dan dat.

Hieronder ziet u een greep van gebieden waarbij onze belastingadviseurs u als particulier kunnen helpen:

Aangifte inkomstenbelasting

Iedereen valt in Nederland onder de inkomstenbelating. Of u nu minderjarig bent of meerderjarig. En of u nu Nederlander bent of buitenlander. Zelfs niet-ingezetenen kunnen onder de Nederlandse inkomstenbelasting vallen.

Overigens wordt daarbij natuurlijk wel een onderscheid gemaakt tussen iemand die in Nederland woont en iemand die buiten Nederland woont. Als iemand ook inkomsten heeft in het buitenland, dan worden die mogelijk in Nederland en het buitenland belast en ontstaat de dubbele belasting. Onze fiscalisten voor particulieren helpen graag bij voorkoming van dubbele belasting bij inkomsten in Nederland en het buitenland.

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel een inkomen in Nederland, dan bent u ook belastingplichtig in Nederland. In hiervoor gevallen moet worden gekeken naar het bronland.

Als u in Nederland woont, maar al elders belasting heeft betaald, dan zal Nederland u korting geven op die belasting ter voorkoming van dubbele belasting. Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel een inkomen in Nederland, dan kan Nederland de belastingheffing verlagen omdat u ook in het buitenland wordt belast.

Uitstel belastingaangifte

U kunt ook uitstel voor uw belastingaangifte aanvragen. Hierbij moet wel worden vermeld dat dit moet gebeuren voor 1 mei na het jaar waarover u aangifte wilt doen.

Procedure tegen belastingdienst

Als u het niet eens bent met een beslissing van de belastingdienst of als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken middels een bezwaarschrift. Als u een bezwaarschrift indient, dan is de termijn waarbinnen deze door de belastingdienst moet zijn ontvangen 6 weken. Te rekenen vanaf de dagtekening op de belastingaanslag.

Houdt u zich niet aan deze termijn, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Overigens moet de belastingdienst ook tijdig reageren op uw bezwaarschrift. Deze termijn is ook zes weken, maar kan nog eens met zes weken worden verlengd. Geeft u toestemming om deze periodes nogmaals te verlengen, dan is een langere termijn mogelijk.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, kunt u daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Na de uitspraak staat hoger beroep open. U kunt in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar de belastinginspecteur kan dat ook instellen.

Schenken

Erfbelasting heette vroeger successierecht en de schenkbelasting werd schenkingsrecht genoemd.

Artikel 1 van de Successiewet geeft duidelijk aan waarover belasting wordt geheven. Lid 1 bepaalt dit voor de erfbelasting en lid 2 bepaalt het voor de schenkbelasting.

Erfbelasting wordt geheven over:

  1. de waarde van
  2. al wat krachtens erfrecht wordt verkregen
  3. door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde

Schenkbelasting wordt geheven over:

  1. de waarde van
  2. al wat krachtens schenking wordt verkregen
  3. van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde

Eerder spraken we over dubbele belastingheffing. Dit komt ook voor als u een erfenis ontvangt uit het buitenland. 

Lees verder...