Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Royalties belasting

Over royalties wordt belasting geheven in het land waar u de royalties binnenkrijgt. Nederland kent echter geen bronheffing voor royalties.

Artikel 12 OESO-modelverdrag geeft de toewijzingsregels aan voor royalties. Door de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met veel landen in de wereld wordt de heffingsbevoegdheid eigenlijk altijd verdeeld tussen de bronstaat en de woonstaat en wordt er door de meeste belastingverdragen van Nederland afgeweken van dit OESO-modelverdrag.

De bronstaat is de staat waarin de royalties worden betaald. De woonstaat is de staat waar de uiteindelijk rechthebbende van de royalties woont of is gevestigd.

Wat zijn royalties?

Royalties zijn de verdiensten die een bedrijf of particulier heeft uit intellectueel eigendom. Dit begrip wordt overigens tegenwoordig erg breed getrokken. Zeker door bedrijven als Starbucks waarbij zelfs de presentatie van de koffie en de namen van de koffie worden opgevoerd als intellectueel eigendom waardoor de royalties belasting in Nederland enorm kan worden beperkt.

Inkomsten uit royalties kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit gebruik van intellectuele eigendomsrechten als:

Van royalties uit auteursrecht of copyright is bijvoorbeeld sprake bij zangers, schrijvers of fotografen. Patenten, octrooien en kwekersrecht hebben betrekking op uitvindingen. Met betrekking tot medicijnen, biotechnologie en van een nieuw plantenras tot aardappelen.

Ook handelsnamen en merken kunnen inkomsten uit royalties opleveren.Hierbij kunt bijvoorbeeld denken aan bedrijfsnamen, maar ook producten die een unieke naam hebben gekregen kunnen hieronder vallen. Deze manier wordt gebruikt door grote bedrijven als Apple met zijn iPhone en Starbucks met haar koffie. Zij kiezen ervoor om ook de unieke namen van hun koffie met verschillende toppings tot hun intellectueel eigendom te rekenen en kunnen daardoor veel belasting besparen via hun royalties daarover.

Als u wilt bespreken wij graag de mogelijkheden om dergelijke fiscaal aantrekkelijke structuren met betrekking tot uw royalties te onderzoeken, uit te werken en op te zetten zodat dit in de toekomst de belastingdruk voor u verlaagd.

Van royalties over portretrecht is sprake als u bijvoorbeeld een bekend sporter zoals tennisser, hockeyer of voetballer bent of als u om andere redenen een bekende Nederlander bent. Als bekende Nederlander of bekende zanger of sporter kan het zeker aantrekkelijk zijn om eens te bespreken hoe de belasting over uw royalties kunnen worden beschermd en zo gunstig mogelijk kunnen worden gestructureerd.

Daarnaast kunnen onze sportrecht advocaten helpen bij contracten en andere zaken waar u als sporter mee te maken krijgt.

Hoe werkt royalties belasting in Nederland?

Royalties belasting in Nederland is kenmerkend omdat het geen bronbelastingheffing kent op uitgaande royaltybetalingen. Binnen de Europese Unie wordt over het algemeen geen bronbelasting geheven tussen kapitaalvennootschappen.

Natuurlijk maakt het verschil wat mogelijk is en of het mogelijk is om in meerdere landen een fiscaal aantrekkelijke structuur te realiseren om de belating op royalties via Nederland zo laag mogelijk te houden. Onze fiscalisten denken graag mee en bekijken hoe de royalties belasting in Nederland voor u en uw bedrijf zo laag mogelijk kan worden gehouden.

Royalties omzetbelasting

Royalties zijn belastingvrij als deze vrijgesteld zijn. Zijn royalties niet vrijgesteld, dan bent u met royalties BTW-plichtig en betaalt u omzetbelasting of BTW. Belastingvrije royalties komen overigens eigenlijk nooit voor.

Royalties inkomstenbelasting

Ontvangt u een vergoeding voor gebruik van uw intellectueel eigendom, dan wordt dat belasting als inkomstenbelasting in box 1.

Hieronder nogmaals de voorbeelden waaruit royalties kunnen voortkomen: 

Lees verder...