Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Suppletie omzetbelasting indienen

Suppletie omzetbelasting indienen omdat u te veel of te weinig BTW heeft aangegeven kan het beste met een fiscalist. Fiscalisten helpen om uw BTW-aangifte te corrigeren voordat de termijn verstrijkt waarbinnen u de suppletie omzetbelasting indienen kunt. Corrigeert u uw BTW-aangifte niet met een suppletie omzetbelasting, dan is het mogelijk dat de belastingdienst u een boete oplegt.

Wilt u dit niet met een fiscalist bespreken, maar met een accountant of boekhouder dan kan dat uiteraard ook.

U kunt het suppletieformulier omzetbelasting niet gebruiken bij:

  • oninbare vorderingen
  • intracommunautaire verwerving
  • margereling

Suppletie omzetbelasting termijn 

De termijn waarbinnen u de suppletie omzetbelasting kunt indienen is vijf jaar. Binnen een termijn van vijf jaar kunt u aangeven of u teveel of te weinig BTW aangegeven heeft. U kunt de aangifte over een bepaalde periode corrigeren of over een heel boekjaar of kalenderjaar.

Daarnaast is het mogelijk dat u rente moet betalen als u te weinig BTw heeft aangegeven. De termijn om dit zonder rente verschuldigd te zijn te herstellen is 3 maanden na afloop van het jaar waarin de BTW betaald moest worden. Uiteraard kunt u de aangifte ook corrigeren binnen het jaar waarin de BTW aangegeven had moeten worden.

Suppletie omzetbelasting minder dan 1000 euro

Betreft de suppletie omzetbelasting minder dan 1000 euro, dan kunt u de aangifte corrigeren via uw eerstvolgende aangifte. Niks aan de hand dus. Bedraagt de suppletie omzetbelasting meer dan 1000 euro, dan kan het met een invulformulier via de computer. Klik op formulier suppletie omzetbelasting om dit formulier te downloaden.

Suppletie omzetbelasting boete

Heeft u te weinig BTW (omzetbelasting) aangegeven? Dan kan het zijn dat u rente en een boete moet betalen.

Of u een boete of rente moet betalen ziet u in onderstaand schema: 

Suppletie omzetbelasting indienen

De verzuimboete is 5 procent van het BTW-bedrag dat u verschuldigd bent.

 

Lees verder...